SAYUL_CZECHIA
Suzy Benešová (수지)
28 Dec 2023
Views 2

1. Topic: Korean UNESCO heritage

2. Writer: Suzy Benešová

3. Academic Field of Study: History/tourism

4. Short Explanation of Article: This article aims to show the rich history and culture of South Korea by explaining the heritage that can be found on the UNESCO list. 

5. The Whole Article:
Jižní Korea je země, která je proslulá nejen svou moderností, ale i krásnou přírodou a převážně svou dlouholetou historií. Za 5 000 let své historie má Korejská republika nesčetné množství dědictví, které se zapsalo na seznam Světové dědictví UNESCO a na které je Korea právoplatně hrdá.

Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu rozeznává hned několik typů dědictví například kulturní a přírodní dědictví. Korejská národní komise pro UNESCO se rozhodla na památku 50. vydání webového magazínu o Korejském dědictví představit článek s 50 různými korejskými dědictví, která byla uznána organizací UNESCO. 

Z roku 1995 rozhodně stojí za známku velmi hojně navštěvovaný buddhistický chrám Pulguksa spolu s poustevnou Sokkuram a svatyně Čongmjo. Chrám Pulguksa se nachází poblíž města Kjongdžu, které je také vyhlášený pro svou historickou stránku, neboť bylo kdysi hlavním městem dřívějšího korejského království zvaného Sjednocená Silla. Chrám Pulguksa byl postavený na konci 8. století a nese vyjímečné svědectví o formě buddhismu praktikovaného během dynastie Silla. Ve svatyni Čongmjo jsou uložené desky duchů králů a královen z dynastie Čoson. V této svatyni vládnoucí král prováděl obřady pro předchozí panovníky a jejich manželky, také se zde modlil za mír a prosperitu země. Tato svatyně je příkladem jedinečného uspořádání východoasijské konfuciánské rituální architektury. 

V roce 1997 přibyly na seznam pevnost Hwasong a palácový komplex Čchangdokkung. Pevnost Hwasong byla postavená v 18. století v centru dnešního města zvaného Suwonu. Tato pevnost byla plánovaná jako nové město sloužící k vojenským, administrativním, obchodním i obytným funkcím. Palácový komplex Čchangdokkung stejně jako zbylé korejské paláce se ročně pyšní hojnou návštěvností. Byl rekonstruován na konci 16. století a sloužil jako primární základna pro vládnoucího krále po dobu asi 250 let. 

Kromě Pulguksa chrámu v blízkosti města Kjongdžu nesmíme opomenout i historickou oblast města Kjongdžu, která se na seznam přidala v roce 2000. Jak už bylo zmíněno, Kjongdžu bylo dříve hlavním městem a domovem vládnoucích králů. Díky této době je tak Kjongdžu jedním z hlavních center kultury, buddhistických památek a historie všeobecně. 

Dalším velkým přírůstkem na seznam byl v roce 2007 největší ostrov Koreje zvaný Džedžu. Tento sopečný ostrov se může chlubit dechberoucí přírodou. Ve středu celého ostrova se nachází hora Hallasan, najdeme zde i lávové tunely nebo Songsan Ilčulbong, přezdívaný také jako vrchol svítání. 

V roce 2009 a následně 2010 přibyly na seznam hrobky králů z dynastie Čoson a historické vesničky Hahwe a Jangdong. Tyto dvě vesničky jsou nádherným exemplářem historických vesniček klanů v Jižní Koreji a zrcadlí se v nich kultura konfuciánských aristokratů z doby Čosonu. Vesničky jsou ve velmi dobrém stavu, zachovaly si důležité budovy, jako například rezidence hlavní rodiny, pavilony, studovny nebo konfuciánské akademie. 

Roku 2015 obohatily seznam UNESCO i historické oblasti Paekdže. Paekdže je starověké Korejské království, které existovalo přibližně 700 let v 18. století před naším stoletím. Tyto historické oblasti se skládají z osmi oddělených míst, které se nacházejí ve třech městech - Kongdžu, Bujo a Iksan. Paekdže oblasti jsou symbolem kultury, mezinárodní výměny,  architektury a difúze buddhismu. 

Posledním místem, které bych ráda zmínila, jsou neo konfuciánské akademie zvané Sowon, které se na seznam připojily roku 2019. Sowon jsou vzdělávací instituce, které byl stavěné od půlky 16. do půlky 17. století. 

Součástí Světového dědictví UNESCO ale nejsou samozřejmě jen hmotné a movité položky, ale patří sem i nehmotné kulturní dědictví. Korejská republika je bohatá na kulturu a na seznamu nehmotného kulturního dědictví najdeme spoustu zajímavých rituálů či představení a my si pár z nich, ty nejdůležitější, představíme.

Výše v článku jsme si představili svatyni Čongmjo a řekli jsme si, že se v ní pořádají rituály pro královské předky. Tento rituál je pořádán každý rok nepřetržitě od 15. století a byl považován za největší a nejdůležitější státní rituál v době Čosonu. Písně, tance a hudba, které jsou součástí rituálu slouží k připomenutí hlavních úspěchů královských předků. Tento rituál se stal součástí UNESCO v roce 2001. 

Roku 2003 obohatil seznam známý hudební žánr pansori. Pansori je forma vyprávění příběhu, který je prováděn zpěvákem a bubeníkem, který hraje na korejský tradiční buben. Představení pansori může trvat až 8 hodiny a i přes to, že zpěvák má napsaný text, může si dovolit občas i improvizovat. Tento typ představení je velmi unikátní a rozhodně doporučuju se na něj zajít podívat, pokud vás zajímá umění.

U umění ještě chvíli zůstaneme a ráda bych se zmínila o folklorní písni zvané Arirang, která byla přidávana na seznam roku 2012. Arirang je známý po celé Koreji a dokonce existují různé verze, záleží z jakého regionu člověk pochází. Celkové množství těchto verzí písně Arirang se odhaduje na více než 3 600, ale můžeme je seskupit do zhruba 60 hlavních verzí. Hlavními přednostmi Arirangu jsou jeho respekt k lidské kreativitě, svobodě projevu a empatii. Arirang je dodnes hojně hraný v Jižní Koreji a nenajdete Korejce, který by tuto píseň neznal.

Poslední velmi důležité kulturní dědictví, o kterém by se mělo hovořit, jsou henjo. Henjo jsou ženské potápečky z ostrova Čedžu. Henjo jsou především obdivované pro své schopnosti jako například udržení dechu pod vodou po dlouhou dobu. Henjo mají svou vlastní kultury, rituály a dodnes je možno je vidět lovit mořské plody v moři na ostrově Čedžu.

6. Sources:

1. 50 examples of Korean Heritage on UNESCO lists
http://www.koreanheritage.kr/feature/view.jsp?articleNo=153

2. Heritage Classification
https://english.cha.go.kr/html/HtmlPage.do?pg=/classfication/classification.jsp&mn=EN_02_01


Suzy Benešová (수지)
28 Dec 2023
Views 2

1. Topic: Korean education system

2. Writer: Suzy Benešová

3. Academic Field of Study: Humanities and Social Sciences - Sociology

4. Short Explanation of Article: This article aims to explain the Korean education system to Czech people, as Czech system has many differences.

5. The Whole Article:

Obecně je známo, že Korejská republika považuje vzdělání za velmi důležitou část života a mnoho studentů z celého světa se sjíždí do Koreje za účelem studia převážně na vysoké škole. Ale zajímalo vás někdy, jak celkově vypadá vzdělávací systém v Koreji a jak moc se liší od toho našeho? Na to se podíváme v dnešním článku.

První krokem ke vzdělání je školka, do které korejské děti mohou chodit již od svých 3 let. Pokud rodiče chtějí poslat děti dříve, je stejně jako v Česku možnost jesliček. Ve školce, i v jesličkách fungují takzvané programy péče o děti a různé rozvojové programy. Celková míra zápisu je 98,2 %. tříleté děti tvoří 98,2 %, čtyřleté 95,8 % a pětileté 90,2 %, což znamená, že všechny jsou mnohem vyšší než je průměr zemí OECD. Korejská vláda se snaží o rovnost a stejné možnosti ke vzdělávání od raného věku pro všechny a proto rozšiřuje odpovědnost státu za vzdělávání. Příkladem může být vládou financované kurikulum zvané Nuri, které pomáhá zmírnit zátěž rodičů a nabízí více příležitostí pro vzdělávání již od raného dětství. 

Prvním velkým rozdílem mezi systémem škol v Česku a Koreji je fakt, že česká základní škola tvrdá 9 let, zatímco v Koreji je základní škola 6 let a následuje nižší sekundární škola (anglicky také Middle school), která trvá 3 roky. Stejně jako v Česku je těchto 9 let - základní a nižší sekundární škola - povinných. Korejské povinné základní vzdělání začalo v roce 1950 a postupně se rozvíjelo. Od roku 1985 bylo povinné vzdělávání na střední škole zavedeno a rozšířeno regionálně, nejdříve malými a středně velkými městy ve venkovských oblastech, poté většími městy a nakonec i Soulem, s celostátní implementací v roce 2004. Většina škol je veřejných a vzdělání na nich je poskytováno zdarma.

Studenti, kteří úspěšně absolvují nižsí sekundární školu a nebo ti, kteří složili kvalifikační zkoušku (která jim poskytuje ekvivalentní kredity), se můžou hlásit na střední školu. Střední školy v Korejské republice trvají 3 roky a dělí se na všeobecné, odborné (připravují studenty k jejich budoucímu povolání), školy pro nadané studenty, speciální střední školy (přírodovědné, umělecké, tělesné výchovy atd.) a autonomní střední školy (tyto školy mají větší autonomii nad svou správou a učebními osnovami). Podobně jako v České republice, středoškolské vzdělání není v současné době povinné, ale k zápisu se hlásí většina studentů. Kvůli této vysoké míře zápisu se také vláda v roce 2019 rozhodla zavést bezplatné středoškolské vzdělávání. 

Vysoká škola je velmi důležitým bodem v životě Jihokorejců a berou velmi vážně, na kterou vysokou školu se budou hlásit. Přijetí na vysokou školu bývá velmi stresujícím momentem, protože mezi sebou soutěží velké množství studentů. Nejdůležitějším faktorem přijetí na vysokou školu je  skóre takzvaného College Scholastic Ability Test. Tento test by se dal přirovnat našemu testu všeobecných předpokladů, který také musíme při přijímačkách podstoupit. Tento test se píše po celé republice v ten samý den a protože pro mladé Korejce je to jeden z nejdůležitějších dní jejich života, celá země se v tento den snaží například zmírnit hluk nebo zajistit speciální dopravní opatření. Kromě tohoto testu jsou důležité i školní záznamy. V roce 2019 bylo ze 430 vysokoškolských institucí 372 soukromých. Od roku 2012 vláda zavedla národní stipendijní program s cílem pomoci všem, kteří by rádi studovali. Narozdíl od českých univerzit jsou korejské zpoplatněné a toto školné se pohybuje ve vysokých částkách. 

Abychom si jednoduše shrnuli to důležité, korejský vzdělávací systém je založený na systému 6-3-3-4 - 6 let základní školy, 3 roky nižší sekundární školy (middle school), 3 roky střední školy a následně 4 roky bakalářského programu na vysokých školách. Povinná školní docházka platí pouze na prvních 9 let studia, tedy základní a nižší sekundární škola.

Vcelku žhavým tématem je v Koreji i soukromé vzdělání. Podle ministerstva školství se průměrné měsíční výdaje na soukromé vzdělávání na studenta za posledních 5 let (od roku 2017 do roku 2022) zvýšily o až 50,9%. Ministerstvo školství vydalo v červnu 2023 prohlášení o plánu snížit množství tohoto soukromého vzdělání. Jedná se tak hlavně proto, že se v předchozích letech objevil problém s takzvanými “vražednými otázkami” (anglicky killer question) v již zmíněném CSAT testu. Tyto otázky jsou velmi těžké a studenti se na ně připravují právě soukromými hodinami, což není fér vůči studentům, kteří využívají pouze veřejného vzdělání. Kromě vysokých škol se ale ministerstvo školství bude snažit vylepšit školní osnovy a vložit do nich například více uměleckých hodin. Kromě toho chce postupně rozšířit zařízení pro tělesnou výchovu a umění, jako jsou bazény, a také zapojení místních univerzity nebo soukromé organizace, jako je Asociace Taekwondo, a místní komunity, aby studentům poskytly různé zkušenosti s tělesnou výchovou a uměním.

V Jižní Koreji navštěvuje totiž soukromé hodiny většina dětí již od základní školy a nejedná se o doučování, které známe v Česku - tedy o hodiny navíc z důvodu špatných známek nebo proto, že dítě nerozumí učivu. Tyto soukromé hodiny slouží naopak k tomu, aby se žáci naučili více než je jim nabízeno ve školních hodinách. 

Vzdělávání je důležitým prvkem v našich životech a nemělo by se opomenout ani z hlediska trendů a postupující doby. Je proto úžasné, že je mu věnována pozornost a nefungující systémy a problémy jsou řešeny.

Sources: 

1. Education system in Korea - Ministry of Education

https://english.moe.go.kr/sub/infoRenewal.do?m=0301&page=0301&s=english

2. All Ministries Join Forces to Help Students Focus on CSAT - Ministry of Education

https://english.moe.go.kr/boardCnts/viewRenewal.do?boardID=265&boardSeq=96849&lev=0&statusYN=W&s=english&m=0201&opType=N

3. Plan to Reduce Private Education - Ministry of Education

https://english.moe.go.kr/boardCnts/viewRenewal.do?boardID=265&boardSeq=95529&lev=0&statusYN=W&s=english&m=0201&opType=N