SAYUL_HUNGARY
Ramóna Kovács
27 Nov 2023
Views 3

Field: Education

Lehetőségek a Korea Foundation támogatásának köszönhetően


Az elmúlt két évtized különösen sok utat nyitott meg új lehetőséggel azok számára, akik az általában tanult nyelvek mellett „különlegesebb” idegen nyelv tanulására határozták el magukat. Az idegen nyelvek elsajátítása napjainkban már számos módszerrel végezhető, az autodidakta tanulástól kezdve, az iskolai vagy nyelviskolai órákon át a youtube tutorial videók és online tananyagokig, az online és offline világ is változatos opciókat kínál. Azonban egy ilyen választott nyelv tanulása akkor tud igazán hatékony lenni, ha a tanulója nyitott a célországok kultúrájára is, hiszen nem minden szót tudunk magyarra teljesen átfordítani, nem minden kifejezésnek tudjuk igazán a lényegét magyar szavakkal megfogalmazni, mégis értenünk kell a mögöttes tartalmakat, és képesnek kell lennünk arra, hogy ezt majd átadni is tudjuk.

A kulturális ismeretekkel bővített nyelvtanulás és a kiutazási vagy tapasztalási lehetőségek kínálása néhány a nyelvi és kulturális intézetek főbb céljai közül. Magyarországon ilyen már hosszabb ideje a Goethe Intézet vagy a Cervantes Intézet, az elmúlt időszakban azonban több Sejong Intézet is megnyitotta már a kapuit. A koreai nyelv elsajátítása most különösen népszerű választott időtöltés lett, és azok számára, akik erre valóban sok időt és energiát hajlandóak szánni, a Korea Foundation programjai nagyon értékesek lehetnek.


1991-ben rendeletben fogalmazták meg ennek a szervezetnek céljait, létrejöttének indokoltságát és jövőbeli perspektíváit. A szervezet elsősorban Korea megértésének előremozdításáért dolgozik, ennek érdekében nemzetközi együttműködési programokat, egyéni támogatási rendszereket, kiemelt eseményeket, ösztöndíjprogramokat és kutatási támogatásokat hoznak létre, erősítve ezzel a nemzetközi közösség erősödését, a Koreáról való valós információk terjedését, és a Koreával kapcsolatos tanulmányok hatékonyabbá tételét. A Korea Foundation tanulmányokkal kapcsolatos pályázati lehetőségei elsősorban az egyetemi közösséget célozzák meg. Támogatják külföldön működő egyetemek koreai tanszékeit vagy Koreával is foglalkozó programjait úgy, hogy több évre tanárok fizetését biztosítják, ezzel anyagi terhet vesznek le a kurzust indító egyetemek válláról, közben lehetővé teszik a szélesebb skálájú és professzionális oktatás biztosítását. Egy-egy külföldi egyetem igényt is nyújthat be az alapítvány felé, ha szívesen fogadnának anyanyelvi koreai oktatót, aki delegáltként határozott időt tölt a célország intézményében, szintén hozzájárulva a koreai tanulmányok megerősítéshez. A diákok számára elérhető alapítványi támogatások egyre sokrétűbbé válnak és tökéletesedtek is az évek során. 2023 novemberében ünnepelte 30. évfordulóját az intenzív nyelvi képzési program, ami immár három évtizede teremt lehetőséget arra több mint 100 országból jelentkezetteknek, hogy igazán elmerüljenek a koreai nyelvtanulásban. Az ösztöndíjasok a Sogang és a Yonsei egyetem képzési központjaiban tölthettek, tölthetnek el 6-12 hónapot, és erősíthetik meg koreai nyelvtudásukat. A programot elvégzettek a saját országukba való visszatérés után sikeres pályát futnak be diplomáciai területeken, tolmácsként, fordítóként, vagy akár külföldi intézmények, tanszékek tanáraiként. A 30-as esemény előtt minden korábbi résztvevő meghívót kapott, így személyesen is részesei lehettek a visszaemlékezésnek, amihez videókkal is hozzájárulhattak. Online platform segítségével valós időben hallgathatta meg minden résztvevő az elhangzott gondolatokat, így véleményem szerint a program alumni jellege is egy újabb megerősítést nyert.

A támogatások természetesen nemcsak a nyelvtanulók számára lehetnek előnyösek. Fokozatot szerzett fiatal kutatók posztgraduális kutatástámogatást kérhetnek, de rövidtávú tanulmányút támogatásának igénylésére is adódik lehetőség. Külön program kerül megrendezésre azok számára, akik a diplomáciához kapcsolódó munkakörük miatt alkalmazni tudnák a koreai nyelvet, de még nem tudták megfelelő mértékben elsajátítani.

Természetesen még a mai globalizált világban sem egyértelmű minden tanulni vágyó számára, hogy könnyen felkerekedjen és több hónapra, vagy akár évekre is egy számára új országban próbáljon tevékenykedni. Az internet adta korlátlanság azonban hozzásegítheti őket is ahhoz, hogy elmélyüljenek a Koreával kapcsolatos nyelvi vagy akadémiai tanulmányaikban. A Global e-school projektnek köszönhetően külföldi intézményekben Koreából sugárzott valós idejű előadások, vagy akár VOD előadások is vetítésre kerülhetnek, ledöntve ezzel a távolság okozta korlátokat.


A KF bármelyik programjának fő célkitűzését tekintjük is át, hangsúlyozottan olvashatunk a nemzetközi együttműködés szempontjáról. A kulturális csere, a megtartott program utáni „utóélet” fontos indikátora ezen projekteknek. A Global Networking a diplomáciai küldöttségekkel együttműködve külföldi országok kiemelkedő képviselőit hívja meg a művészetek, újságírás, nemzetbiztonság, kormány vagy üzlet területéről, és számukra informatív szemináriumokat tartanak a Koreában való tartózkodásuk idején, hogy elmélyíthessék az országgal kapcsolatos ismereteiket és megoszthassák egymás között is saját tudásukat. Néhány országgal, például Vietnámmal, Kínával, Japánnal vagy Indiával már kifejezetten meghatározott működő programja is van az alapítványnak.

Végül, de nem utolsósorban, fontos felfigyelni a KF által nyújtott lehetőségekre Koreában, hiszen a Korea iránt igazán érdeklő külföldiek számára érdekes ingyenes programokkal készülnek. Az ezeken való részvételnek nem feltétele, hogy valaki a KF egyik programjának aktuális résztvevője legyen vagy egyáltalán tanulmányokat folytasson. A jelentkezés általában nyitott minden épp ott tartózkodó külföldi számára. Amire figyelni kell, az a gyorsaság! Mivel akár a kulturális könnyedebb, akár a szakmai komolyabb programokról is legyen szó, a helyek száma korlátozott, viszont a színvonalasságból eredően nagyon népszerűek a kezdeményezések, érdemes a KF oldalát rendszeresen felkeresni és a kiírásokat nyomon követni. Milyen programokra is számíthatunk? A KF Global Center szervez rövid tanfolyamokat elismert oktatók részvételével, aminek elvégzéséről tanúsítványt lehet szerezni. Lehetőséget biztosítanak a külföldi művészek számára kiállítás, előadás megtartására, és részben támogatják az ezekhez kapcsolódó előkészületek megvalósítását anyagiakkal is. Kiemelt, hogy legyen egy tér, amilyen a KF Gallery is, ahol külföldiek fotóit, kézműves alkotásait, festményeit, designjait lehet többek között bemutatni, megmutatni, ismertetni, így a showcase és a vele járó rendezvények a kulturális csere egyik csatornájának szerepét tudják betölteni.


Nem titok, hogy az elmúlt két évtizedben indított promóciós tervek már egyik fontos pillérnek tartják a koreai nyelv oktatásának és a kulturális ismeretek terjesztésének területét is, valamint egyre jobban aktivizálják a kulturális együttműködéseket is. A Korea Foundation alapítványa szintén ebbe a stratégiába illeszkedő tevékenységet folytat, támogatásainak köszönhetően évente több úton is, több korosztálynak is lehetősége nyílik a problémamentes tanulásra és fejlődésre. Rendkívül nagy hatásfokkal viszik sikerre projektjeiket, a résztvevőik pozitív élményekkel és megerősítéssel térhetnek vissza országaikba. A KF professzionalizmusa megkérdőjelezhetetlen, terveik átgondoltak és felelnek a globális igényekre, a szervezet folyamatos fejlődést mutat és erőfeszítéseikkel igazán hozzájárulnak ahhoz, hogy Dél-Koreát nyelvileg és kulturálisan is jobban megérthesse a globális közösség.


Források: 

1. About Us – Korea Foundation

https://www.kf.or.kr/kfEng/cm/cntnts/cntntsView2.do?mi=2126  (last seen: 2023.11.25.)


2. Support for Korean Studies Sources – Korea Foundation https://www.kf.or.kr/kfEng/cm/cntnts/cntntsView.do?mi=2213&cntntsId=1674 (last seen: 2023.11.25.)


 3. Global networking – Korea Foundation

https://www.kf.or.kr/kfEng/na/ntt/selectDgtlInfoList.do?dgtlType=N&mi=2112 (last seen: 2023.11.25.)


4. About the KF Global Center – Korea Foundation  https://www.kf.or.kr/kfEng/cm/cntnts/cntntsView2.do?mi=2166 (last seen: 2023.11.25.)

Ramóna Kovács
27 Nov 2023
Views 3

Témakör: Történelem, kulturális örökség (History, Archeology)


Hahoe (Hahö) és Yandong (Jangdong) történelmi falvai


Related to South Korea, we can legitimally use the term "history living with us". If we have a chance to leave Seoul to visit another destination, we can choose from several places which are representative examples and models for cultural heritage preservation efforts. Among these, especially the living folk villages and traditional villages might be options as best choice. In this text, we can get an insight in to the history, characteristics and present conditions of two villages, Hahoe and Yangdong.

Dél-Korea esetében valóban használható a "velünk élő történelem" kifejezés. Ha Szöulon kívül más úticélt is keresünk magunknak, számos olyan helyszínt választhatunk, ami mintapéldája a kulturális örökség megőrzésére tett erőfeszítéseknek. Ezek közül az egyik legérdekesebb az élő skanzenek, régi hagyományos falvak meglátogatása. Az alábbi sorok betekintést engednek Hahoe (Hahö) és Yangdong (Jangdong) falvak történelmébe, jellegzetességeibe és jelenébe.


1999-ben II. Erzsében angol királyné koreai útja során meglátogatta Dél-Korea néhány vidéki helyszínét is, köztük Hahoe és Yangdong falvakat. Az uralkodónő „a legkoreaibb” helyeknek nevezte őket. De mit is jelenthet ez?

A modernizálódott Dél-Korea a városiasodás és az iparosodás következtében hagyományos településeinek nagyrészét elvesztette, de szerencsére maradt még néhány falu, ami megőrizte eredeti állapotát és természetes környezetét. A koreai Kulturális Örökség Hivatala ezeket nevezi hagyományos falvaknak, kijelölésükkel igyekeznek továbbra is segíteni ezek értékeinek és kultúrájának megőrzését, valamint széleskörű ismertetését. Ilyenek az Andong térségi Hahoe, Goseong közelében elhelyezkedő Wanggok, a Jeju-szigeten található Seongeup, Asannál Oeam falu, Suncheon környéki Nagan, és a gyeongjui Yangdong. 2010 óta Hahoe és Yangdong felkerült az UNESCO világörökségi listájára is, ami szintén ezen falvak jelentőségét szemlélteti. Mindkét falu a Joseon-korszakban, a 15. században létesült és azóta is megőrzi történelmi, hagyományos jellegét, mind a természeti környezet, mind az építészet, mind a konfuciánus elvek reprezentálásának tekintetében. Az itt élők szintén képviselik a falvak értékeit.


A koreai tradicionális falvakat két csoportra oszthatjuk. Az egyik az egy klán által lakott és irányított falu, aminek életét főleg egy vagy kettő ott élő klán családtagjai vezették több generáción keresztül, a másik a több klán által lakott falu, ahol ahogyan a nevéből is következik, több klán gyakorolta hatalmát azonos időszakokban. A Joseon-időszakban jellemző volt, hogy egy-egy nemesi osztályba, az az a yangban csoportba tartozó klán a geomancia (koreaiul pungsu) alapelvei alapján a saját tagjainak kiválaszt egy előnyös helyet, ahol a saját életterüket létrehozhatják. Ebből következik, hogy egy adott régióban számos azonos vezetéknévvel rendelkező család élhetett, akik nagyban hozzájárultak az adott területen a konfuciánus elvek és műveltség megerősödéséhez. Ezek a közösségek az elit klánok tagjaiból formálódtak, történeteiket a Joseon-kor korábbi évszázadaiig is visszavezethetjük.


A yangban csoportba eredetileg olyanok tartozhattak, akik megfeleltek az állami hivatalnoki vizsga magasabb fokozatain, jogot nyerve ezzel magas köztisztviselői pozíció betöltésére. A legtöbb esetben a kormányhoz tartozó szerveknél dolgoztak, de többször előfordult, hogy vidéki területeket telepedtek le, és idejüket a tanulmányaiknak szentelték, és a helyi közösség fiataljait oktatták. A társadalmi rangjukból és az ezzel járó vagyonból eredően nagy hatással voltak az adott közösség életére. A kiemelt klánok megengedhették maguknak, hogy hatalmas épületeket emeljenek, akár lakhatás, akár családi szentély céljából (sadang), kiegészítve szertartási helyiségekkel (jaesil), családi erények emlékhelyeivel (jeongnyeogak), pavilonokkal (jeongja), tanulószobákkal (jeongsa), kisebb iskolához hasonló épületekkel (seodang) vagy akadémiákkal (seowon). Ezek által tovább erősíthették a helyi közösségre gyakorolt befolyásukat.


Hahoe falu Andong térségében a Pungsan Ryu klán által választott helyként, Ryu Jong-hye letelepedése óta képviseli a jellegzetes konfuciánus kultúra megjelenését. A családfő lakóépületei mellett családi szentély, tanulószobák, pavilonok, akadémiaépületek jelenlek meg a természetes környezethez igazodva.A Ryu család tagjai rendkívül magas hivatali pozíciókat töltöttek be, befolyásos személyek voltak a politika és a hadászat területén is, fontos irodalmakat hagytak maguk után. A helyi kulturális örökség egyik további hangsúlyos eleme a maszkos tánc (Hahoe byeolsingut talnori), az egyik legrégebbi fennmaradt előadóművészeti darab, valamint a fények alatti csónakázás (seonyu julbulnori), ami a Nakdong folyón tartott évszakos ünnephez tartozó szokás volt. Előbbit a közemberek adták elő, utóbbin a nemesi család tagjai vehettek csak részt. A település természeti szépsége is impresszív. Nemcsak követi a geomancia szabályait, de a folyókanyarulat, a hegygerincek és a kiemelkedések különös harmóniát alkotva sajátos légkört teremtenek. Hahoe az élő történelem helyszíne – a klán a mai napig fenntartja folytatólagosságát és gyakorolja befolyását, a falu életmódja továbbra is a történelmi hangulatot tükrözi.


A Gyeongju városától északra elhelyezkedő Yangdong falu a Wolseong Son klán és a Yeogang Yi klán letelepedésének köszönhetően indult fejlődésnek. A két klánt házasság révén rokoni kapcsolat fűzte össze. Mindkét család tagjai között magas rangú köztisztviselők és kiemelkedő tudósok tevékenykedtek, tudományos műveket is hagytak az utókorra.

A település elhelyezkedése természetesen szintén megfelel a geomancia tételeinek, a domborzat ráadásul a kínai 勿 karakter formájára hasonlít. A nemesi családhoz tartozók éltek a magasabb lankákon, a közemberek pedig a völgyben. Az Angang-síkság is itt terül el, a lakók így biztosíthatták a megélhetőségüket a mezőgazdasági munkákból. Az épületeket eltakarták a vonulatok, így messziről nehezebben volt felfedezhető maga a település, védettséget adott a hegy. Yangdong különösen fontos az építészeti emlékeiről, hiszen négy ház még a japán invázió előtti időszakból maradt meg, de számos több épület is a konfuciánus építészet megőrzője és kulturális kincsként védelem alatt áll. A hely további érdekessége, hogy az itt élő két klán sikeresen tudott több generáción át is együttműködni rivalizálás helyett, a közösségük fejlődése érdekében. A természeti kincsek, a több száz éves fák is Yangdong történelmének tükrei. Hasonlóképp értékesek a fennmaradt nyomtatott dokumentumok, a megőrzött és áthagyományozott szokások (esküvő, temetés, felnőtté válási rítus, megemlékezések), valamint a népi játékok.


Ugyan a 21. századi Dél-Korea elsősorban a fejlettség,éről, a modernitásáról és a folyamatosan megújuló trendekről híres, a „koreaiság” megtapasztalása érdekében mindenképpen érdemes a történelmi falvakat felkeresni, hiszen betekintést engednek a tradicionális közösség esszenciáiba – egy ilyen közösség a természeti környezet, a táj, az építészet, a kultúra sajátosságain osztozott. Hahoe és Yangdong is sikeresen megőrizte ezeket, rendkívül értékes kulturális örökséget képviselnek.


Források:

1. Cultural Heritage Administration – UNESCO Heritage Republic of Korea, Historic Villages of Korea: Hahoe and Yangdong

https://english.cha.go.kr/cop/bbs/selectBoardArticle.do?ctgryLrcls=CTGRY209&nttId=58003&bbsId=BBSMSTR_1205&uniq=0&mn=EN_03_01 (last seen: 2023.11.15.)

2. Kép: a szerző fotója.

*For the writing of the Korean terms, the rules of the Revised Romanization are followed.

Reka Veronika Szabo
22 Oct 2021
Views 15

1. Topic: Jang-ot

2. Writer: Reka Veronika Szabo 

3. Short explanation: I wrote about jang-ot, a traditional headpiece worn by Korean women during the Joseon period

4. Link: https://en.wikipedia.org/wiki/Jang-ot#Characteristic

Reka Veronika Szabo
2 Sep 2021
Views 8

1. Topic: Dano Festival

2. Writer: Reka Veronika Szabo 

3. Short explanation: An article about Dano Festival in Hungarian, about it's name, origin and main customs and characteristics.

4. Link: https://hu.wikipedia.org/wiki/Tano

Reka Veronika Szabo
6 May 2021
Views 18


1. Topic: Yeondeunghoe Lantern Festival 

2. Writer: Reka Veronika Szabo

3. Short Explanation: An article in Hungarian about the Yeondeunghoe Buddhist Lantern Festival in Korea with its origin, history and characteristics. It's one of the biggest religious festivals in Korea and was inscribed as a UNESCO heritage in 2020. 

4. Link: https://hu.wikipedia.org/wiki/Jondungh%C3%B6


 0

Reka Veronika Szabo
4 Apr 2021
Views 11

1. Topic: Development of Education in Korea

2. Writer: Reka Veronika Szabo

3. Short Explanation: An article in Hungarian about the development of education in Korea from the premodern era until the late 20th century. 

4. Link: https://hu.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9l-Korea_oktat%C3%A1si_rendszere#Kialakul%C3%A1sa

Reka Veronika Szabo
13 Mar 2021
Views 17

1. Topic: Sseugaechima

2. Writer: Reka Veronika Szabo

3. Short Explanation: An article about a traditional headgear that Korean women wore during the Joseon Dynasty to cover their faces.

4. Link: https://en.wikipedia.org/wiki/Sseugaechima

Janka Kovács
11 Oct 2020
Views 20

1. Topic: Sotdae

2. Writer: Janka Kovács

3. Short Explanation: I made a Wikipedia page in the Hungarian language about Sotdae, a tall wooden or stone pole with bird figurines on top of it, which is a part of Korean folk belief. Sotdae is often seen in Korea even nowadays and even is Seoul and it looks very interesting so I wanted to introduce it to Hungarian readers. Sotdae is traditionally placed at the entrance of the village and its function is to protect the village from fire, flood, and diseases and also, to bring good harvest and plenty of rain.

4. Link: https://hu.wikipedia.org/wiki/Szotte

Janka Kovács
11 Oct 2020
Views 22

1. Topic: Hwatu

2. Writer: Janka Kovács

3. Short Explanation: My topic for the Wikipedia page was the popular Korean card game, Hwatu. This game is the Korean take on the Japanese Hanafuda cards. It's very popular all over Korea and it appears in dramas and movies all the time. It's a very fun game with beautifully painted cards and a kind of confusing point system. I recommend it to everyone!

4. Link: https://hu.wikipedia.org/wiki/Hvathu

Janka Kovács
11 Oct 2020
Views 19

1. Topic: Mythology 'Habaek'

2. Writer: Janka Kovács

3. Short Explanation: I made a Hungarian Wikipedia page about Habaek, a river god in Korean mythology. His figure became well-known worldwide as the main character of the famous manhwa, Bride of the Water God, which got a drama adaptation in 2017; Bride of Habaek. The original mythological figure appears in myths centering around his oldest daughter, Yuhwa, who is the mother of two important mythological-historical figures: Go Jumong, the founding monarch of the Goguryeo state, and Haeburu, the king of Buyeo.

4. Link: https://hu.wikipedia.org/wiki/Habek