SAYUL_AZERBAIJAN
Tura Muzaffari Hagigi
7 May 2023
Views 13

Mövzu: Cənubi Koreyada İntihar Halları

Yazarlar: Turə Müzəffəri Həqiqi; 

                  Aytac Əhmədova

                  Vüqarə Əzizova

Qısa izahat: Cənubi Koreya intihara görə dünyada ən yüksək 12-ci yerdədir. Cənubi Koreya OECD-də ən yüksək intihar nisbətinə malikdir. 2012-ci ildə isə intihar dördüncü ən yüksək ölüm səbəbi idi. Məqalədə intiharın səbəbləri, metodları, statistikası yer almaqdadır.


Link: 

https://az.wikipedia.org/wiki/C%C9%99nubi_Koreyada_%C4%B0ntihar_Hallar%C4%B1Cənubi Koreyada İntihar Halları



Mənbə:

 • https://en.wikipedia.org/wiki/Suicide_in_South_Korea#
 • https://foreignpolicy.com/2021/11/05/south-korea-suicide-rates-mental-illness-squid-game/
 • https://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_national/1080636.html


Aitadzh Zamanova
1 May 2023
Views 13


Çoson Kralı Conqco (28 oktyabr 1752 – 18 avqust 1800) Çoson Krallığının 22-ci hökmdarı olmuşdur. Doğuşdan ona verilən ad Yi San (Hanqıl: 이 산) olmuşdur. Taxta keçdikdən sonra onu Böyük Kral Conqco da adlandırmışlar. Kral Conqco babası Kral Yonqconun davamçısı olmuş və hakimiyyət illərində həyata keçirdiyi islahatlarla ölkənin inkişafına səbəb olmuşdur.

Aytaj Baghirova
16 Apr 2023
Views 15


1. Mövzu - Han Kanq 

2. Yazıçı -Baxşıyeva Gülnar Bağırova Aytac 

3.Qısa izahat - Yazıçı Han Kanq və onun yaradıcılığı 

4.Link- https://az.wikipedia.org/wiki/Han_Kanq



 




Tura Muzaffari Hagigi
26 Mar 2023
Views 24


   

Mövzu: An Do Hyeon

Yazar: Turə Müzəffəri Həqiqi; 

             Aytac Əhmədova

             Vüqarə Əzizova

Qısa izahat: An Do Hyeon (Yeoçeon, Koreya, 1961) cənubi Koreyalı  şair və universitet professorudur. Do Hyon aydın poetik təfəkkürə əsaslanaraq romantik duyğuları mükəmməl realizmlə ifadə etmiş şairdir. Məqalədə An Do Hyeonun həyatı və "Bir Parça Briket", "Qar Dənəcikləri olsaydıq" və "Sənə getmək istəyirəm" kimi şeirləri yer almışdır.


Link: 

https://az.wikipedia.org/wiki/An_Do_Hyeon



Mənbə:







Aytaj Baghirova
25 Mar 2023
Views 21

1. Mövzu - Koreya buddizmi 

2. Yazıçı -  Bağırova Aytac Baxşıyeva Gülnar

3. Qısa izahat - Koreyada buddizm və onun Koreya mədəniyyətinə təsiri 

4. Link- https://az.wikipedia.org/wiki/Koreya_Buddizmi

Aitadzh Zamanova
20 Mar 2023
Views 18

Vəliəhd Şəhzadə Sado (Hangeul: 사도세자, Hanja: 思悼 世子) 13 fevral 1735-ci ildə dünyaya gəlmişdir. Ona doğuşdan verilən ad Yi Son (Hangeul: 이선, Hanja: 李愃) olmuşdur. Yi Son Çosonun 21-ci kralı Yonqconun ikinci oğlu olmuşdur. Onun bioloji anası Kraliyyət Cariyəsi  Yonq olmuşdur. Sadonun böyük qardaşı Vəliəhd Şəhzadə Hyocanq erkən vəfat etmişdir. Buna görə də ondan sonra doğulan oğlan uşağı Çoson Krallığının növbəti vəliəhdi olacaqdı.Vəliəhd Şəhzadə Sado hələ taxta çıxa bilmədən 27 yaşında düyü sandığına həbs edilərək edam edilmişdir. 


https://az.wikipedia.org/wiki/V%C9%99li%C9%99hd_%C5%9E%C9%99hzad%C9%99_Sado?venotify=created

Nermin Rehmanova
27 Oct 2022
Views 37

1. Mövzu - Kim Hae Gyeong

2. Yazıçı - ( Nərmin Rəhmanova, Fidan Məmmədova, Humay Musazadə)

3. Qısa izahat - Koreyalı yazarın həyat fəaliyyəti

4. Link - https://tr.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Yi-_sanq&create=Sayfa+olu%C5%9Ftur#

Aytaj Baghirova
22 Oct 2022
Views 40
 1. Topic: Janghwa Hongryeon Jeon
 2. Writer: Group 2 (Tura Muzaffari Hagigi, Baghirova Aytaj)
 3. Short explanation: The Korean Folktale and ghost legend of Janghwa Hongryeon jeon is one of Korea’s most well known ghost stories. 
 4. Link: https://az.wikipedia.org/wiki/Janghwa_Hongryeon_jeon
아이단 에비예바
15 Oct 2022
Views 27
 1. Topik: Kim Sowol
 2. Writer: Group 1 (Gulnar, Maruza, Zahra, Aydan)
 3. Short explanation: Kim Sowol (김소월) (7 sentyabr 1902 - 24 dekabr 1934) koreyalılar tərəfindən ən çox sevilən Koreya şairlərindəndir. Yapon müstəmləkəsi dövründə fəaliyyət göstərmiş bu şairin əsl adı Kim Jeongsikdir (김정식) və Kim Sowol əsərini dərc edərkən istifadə etdiyi təxəllüsdür. Kim Sowol 33 illik qısa bir ömür yaşasa da, o, bir xalq şairi kimi 150-yə yaxın şeir yazıb və bu gün də koreyalıların duyğularını özündə əks etdirən şeirləri ilə sevilib. 
 4. Link: https://az.wikipedia.org/wiki/Kim_Sowol

Jamila Heydarli
14 Oct 2022
Views 28

Topic: Ganggangsullae

Writer: Jamila Heydarli

Short Explanation: Ganggangsullae is a traditional Korean folk dance performed mainly during the Chuseok festival under the full moon. The dance was designated as Korea's 8th Important Intangible Cultural Heritage on February 15, 1966. In 2009, it was included in the UNESCO List of Intangible Cultural Heritage of Humanity.

Link: https://az.wikipedia.org/wiki/Kanqansulle