SAYUL_AZERBAIJAN
Missmath96
25 Apr 2022
Views 48

1.Topic: Jikji


2. Writer: Group 2 (Lala, Ofelya, Zarbayim)

3. Short explanation: Jikji  is the abbreviated title of a Korean Buddhist document whose title can be translated to "Anthology of Great Buddhist Priests' Zen Teachings".Jikji Simche means, "If you look at a person's heart correctly through the Zen meditation, you will realize that the nature of the heart is the heart of Buddha.".Printed during the Goryeo Dynasty in 1377, it is the world's oldest extant book printed with movable metal typeUNESCO confirmed Jikji as the world's oldest metalloid type in September 2001 and includes it in the Memory of the World Programme.

4. Link: 

https://az.m.wikipedia.org/wiki/Jikji

Missmath96
15 Feb 2022
Views 25

1.Topic: Starfield COEX Mall 

2. Writer: Group 2 (Lala, Ofelya, Zarbayim)

3. Short explanation: Starfield COEX Mall (formerly known as COEX Mall), containing COnvention centers, EXhibition halls and many malls, is an underground shopping mall in Gangnam-gu Seoul, South Korea. It has an area of about 154,000 square metres (1,660,000 sq ft), of which 144,000 square metres (1,550,000 sq ft) are on a single underground floor, making it the world's largest underground shopping mall.

4. Link: https://az.m.wikipedia.org/wiki/Starfield_COEX_Mall

Nurana Abbasova
25 Oct 2021
Views 23

1. Topic: Bukchon Hanok Village


 

2. Writer: Group 1 (Nurana, Leyli, Zarbayim, Zarifa)


3. Short Explanation: Bukchon Hanok Village ( Hangul: 북촌한옥마을   Hanja: 北村韓屋마을 ) is a Korean Traditional Village in Seoul with a long history located on the top of a hill between Gyeongbokgung Palace, Changdeokgung Palace and Jongmyo Royal Shrine. The traditional village is composed of many alleys, hanok and is preserved to show a 600-year-old urban environment.


4. Link: https://ko.wikipedia.org/wiki/Buk%C3%A7on_Hanok_K%C9%99ndi

Malahat
22 Oct 2021
Views 21
 • Topic: Baekje Historic Areas
 • Writer: Roya Hajbalayeva, Seljan Mansurova, Malahat Jafarli
 • Short Explanation: The Baekje Historic Areas are a group of monuments located in three South Korean cities. The property designated as a UNESCO World Heritage Site has eight archaeological sites. These are: The Gongsanseong fortress (공주 공산성) and the royal tombs at Songsan-ri, related to the capital city of Ungjin, now Gongju; the Busosanseong Fortress (부소산성) and Gwanbuk-ri administrative buildings. 
 • Link: https://az.wikipedia.org/wiki/Bekce_Tarixi_%C6%8Frazil%C9%99ri 

 Bekce Tarixi Əraziləri


Bekce Tarixi Əraziləri Cənubi Koreyanın üç şəhərində yerləşən abidələr qrupudur: Qonqcu, Buyo və İksan. Eramızdan əvvəl 18 -ci ildən eramızın 660 -cı illərinə qədər inkişaf edən üç krallıqdan biri olan eramızın 475-ci illəri ilə 660 -cı illərini təmsil edən Bekce Krallığının son dövrünə aiddir. UNESCO -nun Dünya İrsi Siyahısına daxil olan mülkdə səkkiz arxeoloji yer var. Bunlar: Qonqsansonq qalası) və Sonqsan-ri'dəki paytaxt Unqcin, indiki Qonqcu ilə əlaqəli kral məzarları; Busosansonq qalası və Qvanbuk-ri inzibati binaları, Conqnimsa Məbədi, Nunqsan-ri kral türbələri və Sabi, indi Buyodakı Nasonq şəhər divarı və Vanqqunq-ri Sarayı və Sabinin köməkçi paytaxtı İksandakı Miruksa Məbədi.

Bekce Tarixi Bölgələri 8 İyul 2015 -ci ildə Komitənin 39 -cu sessiyasında UNESCO -nun Dünya İrsi Siyahısına daxil edildi. Qədim Şərqi Asiya krallıqlarının inşaat üsulları və Buddizm baxımından inkişaf etdikləri və Çin və Yaponiya ilə mübadilə etdikləri mədəni və memarlıq xüsusiyyətlərinə görə II Kriteriya altında həm mədəni irs olaraq, həm də qeyri -adi memarlıq üçün (Paytaxt şəhərlərindəki Bekce Krallığının mədəniyyəti, dini və sənətkarlığı, Budist ziyarətgahları və dəfn quruluşları və daş paqodalar) III Kriteriya altında qeyd edildi.


Yerləşdiyi ərazi

İrsi yerlər Koreya Respublikasının dağlıq orta qərb bölgəsində, Collabukdodakı İksan Si Buyo Qun və Çunqçonqnam-do'dakı Qonqcu-si bölgələrində yerləşir.

Tarixi

Eramızdan əvvəl 18 -ci ildən eramızdan əvvəl 660 -cı ilədək 678 il ərzində çiçəklənən qədim Koreya krallığı Bekcedə: Şərqi Asiya ölkələri ilə 79-81 il qarşılıqlı əlaqə, digər iki qonşu krallıq Qoquryo və Şilladan fərqli olaraq özünəməxsus mədəniyyətinin inkişafına imkan verdi. Bekce eramızdan əvvəl 18-ci ildə, indiki Seul (Hansong) olan Hanqanq çayı sahilində kiçik bir ərazidə qurulmuşdur. Əhalisi Qoquryodan köçmüş və ərazisi illər ərzində ölkənin cənub -qərb hissəsinə doğru genişləndirilmişdir. Mədəni və iqtisadi baxımdan məşhur olmuşdur. Nəticədə üç krallıq arasında müharibələr başladı və döyüşdə Qoquryo qalib gəldi və Bekce Krallığının paytaxtı Bekceni işğal etdi. Bekce daha sonra Hansonqdan Unqcin'e köçdü, burada Qonqsansonq qalasının eramızın 475 -ci ilində tikildiyi və paytaxtı olaraq təyin olundu. Bu köçürmə yeni qurulan Bekce əyalətinin şəhər planlaşdırma ilə əlaqədar Çin mədəniyyəti və memarlığından mənimsəməsini asanlaşdırdı və eyni zamanda Buddizmə də yaxınlaşdırdı. Bekce eyni zamanda mədəni və dini dəyərlərini Yaponiyaya ötürdü və Unqcin Şərqi Asiyada güclü təsir oldu.

Ancaq paytaxtın Sabiyə daha bir hərəkatı oldu və 538 -ci ildə Buyoda güclü bir krallıq quruldu. Burada şəhər kral sarayı, qalalar, kral məzarlıqları və şəhər divarının təhlükəsizlik kordonu ilə inkişaf etdirildi. Sabi dövründə (538-660) Kral Sonq 538 -ci ildə paytaxtı Buyoya köçürdü. İksan inzibati məqsədlər üçün ikinci bir paytaxt olaraq quruldu. 660 -cı ildə Bekce Çinin Tanq sülaləsi ilə birləşən Şilla tərəfindən məğlubiyyətə uğradıldı.

Buddizm ilk dəfə 4 -cü əsrin sonlarında Çindən Bekceyə yolunu tapdı. 6-cı əsrdə Bekcenin Buddist rahibi Qyomik, Buddizm haqqında daha çox məlumat əldə etmək və yerli dilə tərcümə olunan kitabları geri gətirmək üçün Hindistana getdi. Buddizm fəlsəfəsi cəmiyyətin bütün təbəqələri arasında geniş yayıldı və hökmdar öz təbəələri üzərində kral nəzarətini həyata keçirmək üçün özünü Budda hesab etdi. Bu dövrdə Bekcedə bir çox böyük Buddist məbədi və paqodası tikildi. Bu, yalnız din və fəlsəfə sahəsində deyil, həm də 5-7-ci əsrlərdə bu ölkələrdə məbədlər tikməklə Çin və Yaponiya ilə sıx bir əlaqə yaratdı. Bu dövr eyni zamanda Şərqi Asiyanın Çin hərfləri ilə vahid bir yazı nümunəsi, Buddizm praktikası və Konfutsi qanunlarının qəbul edilməsi ilə "geo-mədəni bir dairə" olaraq ortaya çıxmasına da şahid oldu. Şəhər təxminən 700 il ərzində, eramızdan əvvəl 18-ci əsrdən eramızın 660-cı illərinə qədər şimalda qonşu Qoquryo və şərqdə Şilla krallıqları ilə birlikdə çiçəkləndi.

Bekce dövrünün tarixi abidələri basdırılmışdır; qazılarkən yaxşı qorunmuş vəziyyətdə tapıldı. Bunlar Koreya Hökuməti tərəfindən 2012 -ci ildə düzəliş edilmiş 1962-ci il Mədəni İrsin Qorunması Qanunu və 2013-cü ildə düzəliş edilmiş 2004-cü il Qədim Şəhərlərin Qorunması və Təbliği haqqında Xüsusi Qanuna əsasən Mədəni İrs olaraq qeydə alınmışdır. Komplekslər, 2002-ci il Çunqçonqnam-do və 1999-cu il Collabuk-do kimi yerli hökumətlərin Mədəni İrsin Qorunması Qanunlarının nəzarəti altına alındı.

Bekce Tarixi Sahələrini Qoruma və İdarəetmə Vəqfi adlı xüsusi bir təşkilat quruldu. Burada mərkəzi, əyalət və yerli hökumətlər və cəmiyyət birlikləri iştirak edir. Yazılan mülkdəki abidələrin "Mükəmməl Ümumi Dəyərinin" saytlar üçün uyğun Turizm İdarəetmə Planı ilə yaxşı qorunmasını təmin etmək üçün 2015-2019-cu illər üçün Ümumi Qoruma və İdarəetmə Planı da hazırlandı.


Xüsusiyyətləri

İrs siyahısında yer alan səkkiz obyektin detalları açıqlanıb.

Qonqcu Qonqsansonq qalası əvvəlcə Unqcinsonq, daha sonra Qoryo sülaləsinin hakimiyyəti dövründə Qonqsansonq kimi tanındı. Hal-hazırda Qımsonq-donq və Sansonq-donq bölgələrində 20 hektar bir sahəni tutur. 1980-ci illərdən sonra aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı, qala surunu, kral sarayını və kral sarayı ilə əlaqəli tikililəri tikməkdə büzülmə üsullarından istifadə olunduğu ortaya çıxarıldı. Qala Qonqsan dağında (yüksəklik 110 metr (360 ft)) yerləşir və uzunluğu 2,666 metr (8,747 ft)dir, daş divarı 1,925 metr (6316 fut) uzunluqda və tarazlığı 735 metr (2,411 fut) )) torpaqdan hazırlanmışdır. Dağ zirvələrini bağlayıb vadiləri birləşdirərək yerli topoqrafiyaya uyğunlaşdırılmış müdafiə istehkamı kimi inşa edilmişdir. Bekce imperiyasının süqutundan sonra surlar tamamilə daş divarlar kimi yenidən quruldu. Qala işıqlandırıldı. Həm müdafiə tikilisi, həm də kral sarayı kimi fəaliyyət göstərirdi.

Muryonq Kral Türbəsi, Bekcenin 25-ci padşahına aiddir. Sonqsan-ri'dəki Kral Türbələri və ya Bekce Kral Məqbərəsi olaraq da bilinir. Qımqanq çayının cənub tərəfində kiçik bir təpənin (yüksəkliyi 75 metr (246 ft)) üstündə yerləşir. Bəzi qazıntılar 1927 və 1932-ci illərdə aparılsa da, 1971-ci ildə bütöv bir vəziyyətdə aşkar edilmişdir. Qazılarkən, Kral məzarı yaxşı vəziyyətdə olan 4600-dən çox qədim əşyaları ilə yaxşı qorunan bir vəziyyətdə tapılmışdır. Kraliça da burada dəfn edilmişdir. Bu, Sonqsan-ri'dəki Kral Türbələri arasında tapılan digər altı türbənin bir hissəsidir. Türbələr eramızın 475-ci illərində paytaxt köçürüldükdən sonra tikilmişdir. Kral türbəsi və 6 nömrəli türbə tağlı tavanlı kərpicdən, digər beş türbə isə günbəz tavanlı daş otaqlar kimi inşa edilmişdir.

Kiçik bir təpədə yerləşən Busosansonq qalası, erkən dövrlərdə Sabisonq olaraq bilinirdi. Kral sarayının arxa bağçasını təşkil etib təcili qaçış yolu rolu oynayırdı. Bu qala 1993-cü ildə aparılan arxeoloji qazıntılar nəticəsində aşkar edilmişdir. Buyonun şimal ucunda, Qumqanq çayının qərb sahilində yerləşən Busosan dağında (yüksəklik 106 metr (348 ft)) yerləşir. Qala divarının perimetri 2,495 metr (8,186 ft), eni 5-6 metr (16-20 ft) və hündürlüyü 3 metr (9,8 fut) olan rammed torpaq üsulu ilə inşa edilmişdir. İki qapısı var: biri cənubda, digəri şərqdə; cənub qapısı əsas qapıdır. Buradakı tapıntılar, qalanın 1000 ildən çox bir hərbi qala olaraq istifadə edildiyini də göstərir. "Nakhwaam Qaya", yəni "Düşən Çiçəklərin Qayası" mənasını verən bir qaya, Bekcenin uçurumdan tullanaraq intihar edən 3000 kral xanımı haqqında faciəli əfsanəsi ilə tanınır.

Conqnimsa Məbədi, Koreyada məşhur bir memarlıq üslubudur və "paqoda -namaz zalı -mühazirə salonu"-na malikdir. Düz bir ərazidə yerləşir və şərqdə Qumsonqsan dağının və şimalda Busosan dağının fonunda yerləşir. Sabi dövründə tikilən məbədin paqodası üzərində Tanq sülaləsinin Bekce üzərində qazandığı qələbəni xatırladan oymalar var. Məbəd bütövlükdə keçidlərlə bağlanan mərkəzi qapının, namaz və mühazirə salonlarının və rahiblərin yaşayış sahəsinə malikdir. Binalar kirəmitli bazalar üzərində qurulmuş ağacdan hazırlanmışdır. Məbədin beş mərtəbəli paqodası var, hündürlüyü 8 metr (26 ft), alçaq platforma və birinci mərtəbədə yüksək əsas gövdəsi var və digər mərtəbələrə qalxdıqca ölçüsü azalır. Digər arxeoloji tapıntılar arasında bir çox dam örtüyü və gil heykəlciklər var.

Miruksaci Soktap hissəsində, məbəd yalnız Koreyada deyil, bütün Şərqi Asiyada ən böyük məbəd yeri hesab edilən böyük bir daş paqodadır. Paqodanın şərq qülləsi 1993 -cü ildə yenidən təmir edilmişdir. Qərb qülləsi də təmirdə idi. Paqoda yaxşı qorunur.

Nunqsan-ri'dəki Kral Türbələri, tonozludan düzə qədər tavanın memarlıq üslubunda bir dəyişiklik nümayiş etdirir. Türbələr 1915-1917-ci illər arasında qazılmışdır. Burada yeddi məzar aşkar edilmişdir, altısı iki cərgəyə düzülmüş, yeddincisi isə 50 metr (160 ft) məsafədədir. Üç türbədə altıbucaqlı və kvadrat dizaynlı, keçidli və tonozlu tavanlı daş otaqlar var.

Şəhəri müdafiə etmək üçün inşa edilmiş Nasonq Şəhər Divarı 6,3 kilometr uzunluğundadır və torpaq və daşdan inşa edilmişdir. Sabinin şimal və şərq hissəsində təhlükəsizliyi təmin etdi. Divar daha sonra yenilikçi olan rammed-earth texnologiyası ilə inşa edilmişdir. Divarın şərq hissəsi yenidən təmir edilmişdir. Torpaq divarlar müəyyən uzanmalar boyunca ağac taxtalar, budaqlar və yarpaqlarla tikilmişdir. Qazıntılar, Buyo'nun şərq hissəsindəki Nunqsan-ri'dəki Kral Türbələrinin yanında, düzbucaqlı daşlarla tikilmiş 9,5 metr (31 ft) genişlikdəki əsas qapını ortaya çıxardı. 800 metr (2600 ft) məsafədə yerləşən başqa bir qapı da 2013-cü ildə tapıldı.

Busosan Dağı Məbədi, cənub-qərb yamacında 1980-ci ildə qazıntılar zamanı ortaya çıxarılan bir Buddist məbədinə malikdir. Məbəd 3.500 kvadrat metr (38.000 kv ft) bir sahəni əhatə edir. Bir paqoda və bir namaz zalından ibarətdir. Burada tapılan əsərlər arasında yüksək rütbəli bir şəxsə aid olduğu güman edilən qızıl-bürünc bel kəməri də var.


İstinadlar


 • "Baekje Historic Areas". UNESCO Organization. Retrieved 29 November 2015.
 • ^ Jump up to:a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y "Evaluation report of the Nomination of the Baekje Historic Areas" (pdf). UNESCO Organization. pp. 12–13. Retrieved 29 November 2015.
 • ^ Jump up to:a b c d e f g "Baekje Historic Areas (Designated 2015)". Korea Tourism organization. Retrieved 29 November 2015.


Deleted accounts
21 Aug 2021
Views 25
 • Topic: Korea University
 • Writer: Roya Hajbalayeva, Seljan Mansurova, Malahat Jafarli
 • Short Explanation: Korea University (KU, Korean: 고려대학교; Hanja: 高麗大學校; RR: Goryeo Daehakgyo) is a private research university in Seoul, South Korea. Established in 1905, Korea University is widely regarded as one of the nation's oldest and most prestigious institutions of higher education, and is one of the SKY (universities). Korea University is a large research institution, which is widely considered to be one of the most well-known undergraduate law programs in South Korea.
 • Link: https://az.wikipedia.org/wiki/Koreya_universiteti
Zarbayim Hasanova
19 Aug 2021
Views 20

1. Topic: Kyung Hee University

2. Writer: Group 1 (Nurana, Leyli, Zarbayim, Zarifa)

3. Short Explanation: Kyung Hee University (abbreviated to KHU) (Hangul: 경희대학교; Hanja: 慶熙大學校) is a private university in South Korea with campuses in Seoul and Suwon. Founded in 1949, it is widely regarded as one of the best universities in South Korea. Kyung Hee University is part of the Kyung Hee University System, which offers comprehensive education from kindergarten through graduate school. 

4. Link: https://az.wikipedia.org/wiki/Kyonhi_Universiteti

sehla.agayarli@gmail.com
18 Aug 2021
Views 21

1. Topic: Constitutional Court of Korea

2. Writer: Shahla Aghayarli

3. Short explanation: About Constitutional Court of Korea

4. Link: https://az.wikipedia.org/wiki/Koreya_Konstitusiya_Məhkəməsi

Lale Mammadova
2 Jun 2021
Views 26

1. Topic: Korean Folk Village 

2. Writer: Team 1 (Aysel Rahimli, Khanım Seyhaddinova, Lale Memmedova, Zarbayım Hasanova)

3. Short Explanation: We want to explain about Korean Folk Village. Minsok village (Korean Folk Village) is a living museum type of tourist attraction in the city of Yongin, a satellite city in the Seoul Metropolitan Area in the province of Gyeonggi in South Korea. It was first opened on October 3, 1974 (ground breaking in 1973 and completion in 1974). 

Təranə Nəbiyeva
10 May 2021
Views 34

1. Topic: Travel to Seoul


2. Writer: Team 2 (Aytac Sharifzade, Leyli Aliyeva, Samira Mehdizade, Terane Nebiyeva)


3. Short Explanation: an article that explains different types of traveling inside of Korea.


4. Link: https://az.wikipedia.org/wiki/Seula_s%C9%99yah%C9%99t

Shahla Aghayarli
8 May 2021
Views 33

1. Topic: Korea Forest Service

2. Writer: Shahla Aghayarli

3. Short explanation: About Korea Forest Service

4. Link: https://az.wikipedia.org/wiki/Koreya_Meşə_Xidməti