SAYUL_AZERBAIJAN
Jamila Heydarli
14 Oct 2022
Views 29

Topic: Ganggangsullae

Writer: Jamila Heydarli

Short Explanation: Ganggangsullae is a traditional Korean folk dance performed mainly during the Chuseok festival under the full moon. The dance was designated as Korea's 8th Important Intangible Cultural Heritage on February 15, 1966. In 2009, it was included in the UNESCO List of Intangible Cultural Heritage of Humanity.

Link: https://az.wikipedia.org/wiki/Kanqansulle

Aytaj Baghirova
17 Sep 2022
Views 36
 1. Topic: Gyeongbokgung Palace
 2. Writer: Group 2 (Tura Muzaffari Hagigi, Baghirova Aytaj, Humay Musazade, Narmin Rahmanova, Fidan Mammadova )
 3. Short explanation: Gyeongbokgung Sarayı və ya Gyeongbok Sarayı kimi də tanınır, Coseon sülaləsinin əsas kral sarayı idi. 1395-ci ildə tikilib, Cənubi Koreyanın Gvanghvamun meydanın şimalında Seulda yerləşir. 
 4. Link: https://az.wikipedia.org/wiki/Kyonbokkun_saray%C4%B1아이단 에비예바
15 Sep 2022
Views 24
 1. Topik: Geomungo
 2. Writer: Group 1 (Gulnar, Maruza, Zahra, Aydan)
 3. Short explanation: Geomungo (거문고) Koreyanın simli, ən qədim, xalq çalğı alətlərindən biridir. Səs diapazonu 3 oktavaya yaxın olan bu alətin, dərin, təntənəli və möhkəm səslənməsi vardır.
 4. Link: https://az.wikipedia.org/wiki/Geomungo

Haqqında 

(ingilis dilində geumungo, koreya dilində 거문고) ənənəvi Koreya musiqi alətidir. Koreya mənşəli olan ad olan geomungo sözü hanca ilə Hyeonhak-geum (玄鶴琴) və hyeon-geum (玄琴) şəklində yazılır. Geomungo Üç Krallıq dövründə Qoquryeoda hazırlanmış etalon alət olmaqla yanaşı, həm də Şimal və Cənub Krallığı Dövrü, Qoryeo Dövrü və Coseon Dövrü boyunca ziyalılar tərəfindən ən çox sevilən alətdir. Bəzi köhnə Çin ədəbiyyatında qızıl və seul kimi ənənəvi Çin simli alətləri ilə qarşılaşanda, alət adlarının əksəriyyəti geomungo tərcümə olunurdu. Bu isə geomungonun məşhur olduğunu göstərir.

“Hwang Jin” serialının bir çox epizodlarında geomungo çox göstərildi, “Ssanghwajeom” filmində Joo Jinmo Ssanghwajeom mahnısını oxudu və  bu epizodda kımunqoda ifa etməsi aləti daha da məşhurlaşdırdı..

“Samguksagi”də Kim Busik geomungonun Sillanın üç prefekturasından biri olduğunu izah edir və Şillaqoqiyə istinad edərək geomungonun mənşəyini izah edir.

Alətin yaranma tarixi və inkişafı

Təxminən 4-cü əsrdə Jin sülaləsindən olan bir şəxs Chilhyeongeumu Goguryeo'ya göndərdi, lakin heç kim bunu necə ifa edəcəyini bilmirdi, buna görə də bu aləti yaxşı ifa edə bilən birinə mükafat vermək qərarına gəldilər. Alət çalındığı zaman qara durna uçdu səmada rəqs etməyə başladı. Alətə Hyeonhak -geum (玄鶴琴) adı verildi və sonrakı qeydlərə görə, onun pul (玄琴) adlandırıldığı deyilir. 1500 ildir ki, işlənən bu alətin digər adları olan hyeonhakgeum, yaxud hyeongeum olaraq deyil, geomungo olaraq bilinməsi bu koreya mənşəli adın məşhurluğundan xəbər verir. Geomungonun yarandığı ilk dövrlər olan 1-2-ci əsrlərdə bu alətə başqa ad qoyulmuş da ola bilər, amma bu barədə məlumata sahib deyilik. Qoquryeonun divar rəsmlərində eyni quruluşa malik bir neçə xüsusi simli alətləri görmək olar və onlar buna əsaslanaraq çoxaldılır.

Geomungo Koreyada uzun qucaqda çalınan simli alətdir və saray musiqisi üçün musiqi aləti, alimlər üçün pungryubang aləti və peşəkar musiqiçilər tərəfindən solo alət kimi qəbul edilmişdir. O, sağ əlində suldae (匙) tutur və simi vuraraq və ya qopararaq, sol əlində isə gongmyeongtong üzərində sabitlənmiş triqramı göstərərək səs çıxarır. Möhtəşəm və ağır ifadə edilən kumunqonun səsi ədəbi rəsmdəki təsvir kimi “ağıllı kişi fiquru” mənasını ehtiva edir. Çünki uzun illər alimlərin yaşayış məkanında qalan əlaqənin izləri səs şəklində qalır. Bəzi insanlar bu görüntü haqqında deyirlər: "Geomungonun şərab sapı fırçaya bənzəyir, geomungonun xaç anası isə kağıza bənzəyir, ona görə də alimlər geomungonu sanki yazırmış kimi ifa edirdilər".

Geomungo muşketyorların divar rəsmlərində (5-6-cı əsrlərə aid edilir) ləyaqətli Tanrının qucağına qoyulmuş çox xüsusi bir fiqurda təsvir edilmişdir. Gongmyeongtong üzərində qurulmuş onlarla triqram, simləri tutan ilahənin duruşu və ehtimal ki, sağ əlində tutulan suldaenin izləri geomungonun min ildən çox uzun tarixi olan bir alət olduğunu göstərir. .

『Samguksagi (三國史記)』 və 『Akji (樂志)』-də geomungonun yaranması və erkən dövrün tarixi qeyd olunur.

“İlk dəfə Cin sülaləsinin insanları Chilhyeongeumu (七絃琴) Qoquryeoya göndərdilər və Qoquryeo xalqı bunun bir alət olduğunu bilsələr də, nə səsi, nə də çalmağı bilmirdilər. Beləliklə, Qoguryeo xalqı arasında səsi tanıyan və ifa edə bilən birinə mükafat vermək qərarına gəldik. O dövrdə dünyada ilk şəxs olan Vanq Sanak alətin ilkin formasını olduğu kimi qoyub, sistemini təkmilləşdirərək yeni alət hazırladı. Buna görə də yeni təkmilləşdirilmiş alət Hyeonhak-geum (玄鶴琴) adlandırıldı, lakin sonradan yalnız Hyeongeum (玄琴) adlandırıldı.”

Bununla belə, yuxarıdakı qeydləri Rəqqas Çonqunun divar şəkillərində görünən geomungo oyun xəritəsi ilə əlaqələndirməklə müxtəlif nəticələr çıxarılır. Geomungo daha sonra Beş Hyeon (五絃) və ya Gunhu adı ilə Çin və Yaponiyaya təqdim edildi. Vahid Silla dövründə o, kayaqım və hyangbipa ilə birlikdə Sillanın təmsil olunan üç simli alətlərindən biri kimi yaradılmışdır.

Geomungo "sirli alət" və ya Silla kralı Gyeongmun dövrünə qədər cəmiyyətin yalnız bəzi üzvlərinin ifa edə biləcəyi alət kimi qəbul edilmiş və 8-ci əsrin sonlarından fəal şəkildə ifa edilmişdir. O vaxtdan bəri bütün bu torpaq Goryeo və Coseona keçdi və bir çox geomungoqoklar yaradıldı, xüsusən də mərhum Coseon sülaləsində alimlərin güclü qızıl hobbisi sayəsində 20-ci əsrin əvvəllərində kayaqımm sanjo meydana çıxdıqdan sonra Nak-jun Paik əvvəlcə geomungo sanjoya, sonra isə 'Park Seok-gi', 'Shin Kwae-dong', 'Han Gap-deuk', 'Kim Yun-deok'a cəhd etdi. , və 'Won Gwang-ho' azad və unikal sanjo məktəbi yaratmağa gəldi.


Quruluşu

Geomungo uzun bir gövdə üzərində 16 lad və 6 simin yerləşdiyi bir alətdir. Gövdə hissəsi 2 tərəfin ağacı yuxarı-aşağıya yapışdırılaraq, simin qalxdığı yuxarı hissə paulovniyadan, aşağı hissəsi isə şabalıd ağacından hazırlanır.

Gövdənin içi boş olur və buna görə də rezonator rolunu oynayır.

Lad (괘)−notun (səsin/tonun) hündürlüyünü tənzimləyən dayaqdır, aşağıdan başa doğru getdikcə az-az kiçilir. Adlandırılması ən böyüyündən kiçiyinə doğru 1-ci lad (1괘), 2-ci lad (2괘), 3-cü lad (3 괘)... və s. kimidir. Hər dəfə bir lad qalxdıqda səs 1 ton artır.

Sim (줄)−6 ədəd olmaqla ifaçıya ən yaxınından başlayaraq munhyeon (문현(文絃)), yuhyeon(유현(遊絃)), daehyeon (대현(大絃)), gwaesangcheong (괘상청), gwaehacheong (괘하청)və muhyeon (무현(武絃)) olaraq adlanır. Yuhyeon, daehyeon, gwaesangcheong ən aşağı tərəfdə olan ilk gələn ladla dəstəkləndiyi üçün ladların üzərində olmaqla yerdə qalan munhyeon, gwaehacheong, muhyeon isə anjok (안족) (qaz ayaqları) ilə dəstəklənir.

Geomungo kökdən çıxdıqda köklənmə adətən munhyeondan baslayaraq E♭-A♭-D♭-B♭-B♭-B♭ kimi aparılsa da, günümüzdə köklənmə zamanı standart olan daegeum (대금)ın tonunun yüksəkliyi trendlərə uyğun olaraq daha da yüksərək tez-tez E-yə təyin edilməklə köklənir.

Geomungonun baş tərəfinə daemo (대모) adlı yumşaq dəri yapışdırılır ki, suldae (술대) gövdəyə dəydikdə sınmasın və artıq səs çıxarmasın.

Geomungo çalarkən istifadə olunan mizrab – suldae (술대) bambuk ağacından hazırlanaraq uzunluğu orta hesabla təxminən 20sm, qalınlığı təxminən 1 qələm qalınlığındadır. Musiqinin sürətindən və hissiyyatından asılı olaraq müxtəlif suldae-lərdən istifadə olunsa da, əli daha böyük və yaxud daha güclü olan insanlar daha qalın və uzun suldaelərdən istifadə edirlər.

İfa etmə qaydası

İfaçının oturma vəziyyətinin 2 növü mövcuddur.  Düzgün duruş−jeongakjase (정악자세) ilk sol ayağı qatlayıb, sağ ayaq pəncəsini sol ayağın altına gətirərək sol ayağı təxmini 45 yerdən yuxarı qaldıraraq sağ ayaqdan daha yüksək olmasından ibarət çarpaz oturmadır. Bu zaman geomungonun baş tərəfinin içəri bükük hissəsi−daemo (대모) sağ dizin üzərinə, sol dizin dayağının təsiri ilə isə üzü yuxarı deyil önə baxacaq şəkildə qoyulur. Xalq musiqisi duruşu−minsogakjase (민속악자세) isə ilk sağ ayağı qatladıqdan sonra sol ayağın da yığılmasına baxmayaraq pəncə hissə sağ ayağın altına getmir və geomungonun baştərəfinin yandan içəri çıxıq hissəsi−daemo (대모) bu dəfə sol ayaq pəncəsinin iç yan tərəfinin üzərinə qoyularaq baş hissənin sonluğu−yonggu (용구) sağ ayağa toxunacaq şəkildə geomungonun üz hissəsi yenə də önə baxaraq  qoyulur. Sol əl ladların üzərində, sağ əlsə boş deyil−suldae (술대)ni tutmuş vəziyyətdə olur.

Sol əl ladları çalmaq üçün istifadə olunur və əsas pozisiya mumyeongji (무명지)də yuhyonun 4-cü ladını və jangji (장지)də tehyonun 4-cü ladlarını düz tutmaq olsa da, mumyongcinin mövqeyi musiqinin səslənməsindən asılı olaraq bir qədər dəyişir. Lada toxunduqdan sonra onu bir qədər özündən kənara itələməklə əsl notdan bir qədər yüksək notu çalmaq normal haldır. Məsələn, yuhyon açıq simi A♭ olduğundan hər lədın 1 ton fərqi nəzərə alaraq, 4-cü ladda vurduğunuz zaman orijinal D♭ səslənməlidirsə E♭ səslənəcək. Simi belə itələməklə çalma yeoganbeop (역안법) adlanır.

Sağ əldə suldae tutulur və simləri onunla idarə edirlər . Sulce orta və göstərici barmaqlar arasında tutulur və baş barmaq tərəfindən dəstəklənir. Digər barmaqlar isə rahatca qatlanır. Onunla simi vuraraq, özümüzə tərəf dartaraq və özümüzdən itəliyərək, suldaeni simin altına qoyub yuxarı çəkərək çalınır.


İstinadlar


Aitadzh Zamanova
14 Sep 2022
Views 32

Topic: Dancheong

Writer: Aitadzh Zamanova

Short Explanation: Dancheong (Korean: 단청) refers to Korean traditional decorative colouring on wooden buildings and artifacts for the purpose of style.  The Dancheong is usually used in important places, such as temples and palaces, and can even be found on the eaves of temple's roofs with patterns of animals. Dancheong also functions not only as decoration, but also for practical purposes such as to protect building surfaces against temperature and to make the crudeness of materials less conspicuous. 

Link:  https://az.wikipedia.org/wiki/Dan%C3%A7onq#Dan%C3%A7onq

Jamila Heydarli
13 Sep 2022
Views 30
Topic: Shipbuilding Industry in South Korea
Writer: Jamila Heydarli
Short Explanation:
South Korean Shipbuilding Industry is an industry that builds various vessels used in the shipping, fisheries, and military industries, and belongs to the transportation machinery industry among the heavy chemical industries, and is a comprehensive assembly industry that spans all fields of manufacturing such as machinery, metals, steel, chemicals, electricity, and electronics.
Link: https://az.wikipedia.org/wiki/C%C9%99nubi_Koreyada_g%C9%99miqay%C4%B1rma_s%C9%99nayesi
Missmath96
25 Apr 2022
Views 48

1.Topic: Jikji


2. Writer: Group 2 (Lala, Ofelya, Zarbayim)

3. Short explanation: Jikji  is the abbreviated title of a Korean Buddhist document whose title can be translated to "Anthology of Great Buddhist Priests' Zen Teachings".Jikji Simche means, "If you look at a person's heart correctly through the Zen meditation, you will realize that the nature of the heart is the heart of Buddha.".Printed during the Goryeo Dynasty in 1377, it is the world's oldest extant book printed with movable metal typeUNESCO confirmed Jikji as the world's oldest metalloid type in September 2001 and includes it in the Memory of the World Programme.

4. Link: 

https://az.m.wikipedia.org/wiki/Jikji

Missmath96
15 Feb 2022
Views 25

1.Topic: Starfield COEX Mall 

2. Writer: Group 2 (Lala, Ofelya, Zarbayim)

3. Short explanation: Starfield COEX Mall (formerly known as COEX Mall), containing COnvention centers, EXhibition halls and many malls, is an underground shopping mall in Gangnam-gu Seoul, South Korea. It has an area of about 154,000 square metres (1,660,000 sq ft), of which 144,000 square metres (1,550,000 sq ft) are on a single underground floor, making it the world's largest underground shopping mall.

4. Link: https://az.m.wikipedia.org/wiki/Starfield_COEX_Mall

Nurana Abbasova
25 Oct 2021
Views 23

1. Topic: Bukchon Hanok Village


 

2. Writer: Group 1 (Nurana, Leyli, Zarbayim, Zarifa)


3. Short Explanation: Bukchon Hanok Village ( Hangul: 북촌한옥마을   Hanja: 北村韓屋마을 ) is a Korean Traditional Village in Seoul with a long history located on the top of a hill between Gyeongbokgung Palace, Changdeokgung Palace and Jongmyo Royal Shrine. The traditional village is composed of many alleys, hanok and is preserved to show a 600-year-old urban environment.


4. Link: https://ko.wikipedia.org/wiki/Buk%C3%A7on_Hanok_K%C9%99ndi

Malahat
22 Oct 2021
Views 22
 • Topic: Baekje Historic Areas
 • Writer: Roya Hajbalayeva, Seljan Mansurova, Malahat Jafarli
 • Short Explanation: The Baekje Historic Areas are a group of monuments located in three South Korean cities. The property designated as a UNESCO World Heritage Site has eight archaeological sites. These are: The Gongsanseong fortress (공주 공산성) and the royal tombs at Songsan-ri, related to the capital city of Ungjin, now Gongju; the Busosanseong Fortress (부소산성) and Gwanbuk-ri administrative buildings. 
 • Link: https://az.wikipedia.org/wiki/Bekce_Tarixi_%C6%8Frazil%C9%99ri 

 Bekce Tarixi Əraziləri


Bekce Tarixi Əraziləri Cənubi Koreyanın üç şəhərində yerləşən abidələr qrupudur: Qonqcu, Buyo və İksan. Eramızdan əvvəl 18 -ci ildən eramızın 660 -cı illərinə qədər inkişaf edən üç krallıqdan biri olan eramızın 475-ci illəri ilə 660 -cı illərini təmsil edən Bekce Krallığının son dövrünə aiddir. UNESCO -nun Dünya İrsi Siyahısına daxil olan mülkdə səkkiz arxeoloji yer var. Bunlar: Qonqsansonq qalası) və Sonqsan-ri'dəki paytaxt Unqcin, indiki Qonqcu ilə əlaqəli kral məzarları; Busosansonq qalası və Qvanbuk-ri inzibati binaları, Conqnimsa Məbədi, Nunqsan-ri kral türbələri və Sabi, indi Buyodakı Nasonq şəhər divarı və Vanqqunq-ri Sarayı və Sabinin köməkçi paytaxtı İksandakı Miruksa Məbədi.

Bekce Tarixi Bölgələri 8 İyul 2015 -ci ildə Komitənin 39 -cu sessiyasında UNESCO -nun Dünya İrsi Siyahısına daxil edildi. Qədim Şərqi Asiya krallıqlarının inşaat üsulları və Buddizm baxımından inkişaf etdikləri və Çin və Yaponiya ilə mübadilə etdikləri mədəni və memarlıq xüsusiyyətlərinə görə II Kriteriya altında həm mədəni irs olaraq, həm də qeyri -adi memarlıq üçün (Paytaxt şəhərlərindəki Bekce Krallığının mədəniyyəti, dini və sənətkarlığı, Budist ziyarətgahları və dəfn quruluşları və daş paqodalar) III Kriteriya altında qeyd edildi.


Yerləşdiyi ərazi

İrsi yerlər Koreya Respublikasının dağlıq orta qərb bölgəsində, Collabukdodakı İksan Si Buyo Qun və Çunqçonqnam-do'dakı Qonqcu-si bölgələrində yerləşir.

Tarixi

Eramızdan əvvəl 18 -ci ildən eramızdan əvvəl 660 -cı ilədək 678 il ərzində çiçəklənən qədim Koreya krallığı Bekcedə: Şərqi Asiya ölkələri ilə 79-81 il qarşılıqlı əlaqə, digər iki qonşu krallıq Qoquryo və Şilladan fərqli olaraq özünəməxsus mədəniyyətinin inkişafına imkan verdi. Bekce eramızdan əvvəl 18-ci ildə, indiki Seul (Hansong) olan Hanqanq çayı sahilində kiçik bir ərazidə qurulmuşdur. Əhalisi Qoquryodan köçmüş və ərazisi illər ərzində ölkənin cənub -qərb hissəsinə doğru genişləndirilmişdir. Mədəni və iqtisadi baxımdan məşhur olmuşdur. Nəticədə üç krallıq arasında müharibələr başladı və döyüşdə Qoquryo qalib gəldi və Bekce Krallığının paytaxtı Bekceni işğal etdi. Bekce daha sonra Hansonqdan Unqcin'e köçdü, burada Qonqsansonq qalasının eramızın 475 -ci ilində tikildiyi və paytaxtı olaraq təyin olundu. Bu köçürmə yeni qurulan Bekce əyalətinin şəhər planlaşdırma ilə əlaqədar Çin mədəniyyəti və memarlığından mənimsəməsini asanlaşdırdı və eyni zamanda Buddizmə də yaxınlaşdırdı. Bekce eyni zamanda mədəni və dini dəyərlərini Yaponiyaya ötürdü və Unqcin Şərqi Asiyada güclü təsir oldu.

Ancaq paytaxtın Sabiyə daha bir hərəkatı oldu və 538 -ci ildə Buyoda güclü bir krallıq quruldu. Burada şəhər kral sarayı, qalalar, kral məzarlıqları və şəhər divarının təhlükəsizlik kordonu ilə inkişaf etdirildi. Sabi dövründə (538-660) Kral Sonq 538 -ci ildə paytaxtı Buyoya köçürdü. İksan inzibati məqsədlər üçün ikinci bir paytaxt olaraq quruldu. 660 -cı ildə Bekce Çinin Tanq sülaləsi ilə birləşən Şilla tərəfindən məğlubiyyətə uğradıldı.

Buddizm ilk dəfə 4 -cü əsrin sonlarında Çindən Bekceyə yolunu tapdı. 6-cı əsrdə Bekcenin Buddist rahibi Qyomik, Buddizm haqqında daha çox məlumat əldə etmək və yerli dilə tərcümə olunan kitabları geri gətirmək üçün Hindistana getdi. Buddizm fəlsəfəsi cəmiyyətin bütün təbəqələri arasında geniş yayıldı və hökmdar öz təbəələri üzərində kral nəzarətini həyata keçirmək üçün özünü Budda hesab etdi. Bu dövrdə Bekcedə bir çox böyük Buddist məbədi və paqodası tikildi. Bu, yalnız din və fəlsəfə sahəsində deyil, həm də 5-7-ci əsrlərdə bu ölkələrdə məbədlər tikməklə Çin və Yaponiya ilə sıx bir əlaqə yaratdı. Bu dövr eyni zamanda Şərqi Asiyanın Çin hərfləri ilə vahid bir yazı nümunəsi, Buddizm praktikası və Konfutsi qanunlarının qəbul edilməsi ilə "geo-mədəni bir dairə" olaraq ortaya çıxmasına da şahid oldu. Şəhər təxminən 700 il ərzində, eramızdan əvvəl 18-ci əsrdən eramızın 660-cı illərinə qədər şimalda qonşu Qoquryo və şərqdə Şilla krallıqları ilə birlikdə çiçəkləndi.

Bekce dövrünün tarixi abidələri basdırılmışdır; qazılarkən yaxşı qorunmuş vəziyyətdə tapıldı. Bunlar Koreya Hökuməti tərəfindən 2012 -ci ildə düzəliş edilmiş 1962-ci il Mədəni İrsin Qorunması Qanunu və 2013-cü ildə düzəliş edilmiş 2004-cü il Qədim Şəhərlərin Qorunması və Təbliği haqqında Xüsusi Qanuna əsasən Mədəni İrs olaraq qeydə alınmışdır. Komplekslər, 2002-ci il Çunqçonqnam-do və 1999-cu il Collabuk-do kimi yerli hökumətlərin Mədəni İrsin Qorunması Qanunlarının nəzarəti altına alındı.

Bekce Tarixi Sahələrini Qoruma və İdarəetmə Vəqfi adlı xüsusi bir təşkilat quruldu. Burada mərkəzi, əyalət və yerli hökumətlər və cəmiyyət birlikləri iştirak edir. Yazılan mülkdəki abidələrin "Mükəmməl Ümumi Dəyərinin" saytlar üçün uyğun Turizm İdarəetmə Planı ilə yaxşı qorunmasını təmin etmək üçün 2015-2019-cu illər üçün Ümumi Qoruma və İdarəetmə Planı da hazırlandı.


Xüsusiyyətləri

İrs siyahısında yer alan səkkiz obyektin detalları açıqlanıb.

Qonqcu Qonqsansonq qalası əvvəlcə Unqcinsonq, daha sonra Qoryo sülaləsinin hakimiyyəti dövründə Qonqsansonq kimi tanındı. Hal-hazırda Qımsonq-donq və Sansonq-donq bölgələrində 20 hektar bir sahəni tutur. 1980-ci illərdən sonra aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı, qala surunu, kral sarayını və kral sarayı ilə əlaqəli tikililəri tikməkdə büzülmə üsullarından istifadə olunduğu ortaya çıxarıldı. Qala Qonqsan dağında (yüksəklik 110 metr (360 ft)) yerləşir və uzunluğu 2,666 metr (8,747 ft)dir, daş divarı 1,925 metr (6316 fut) uzunluqda və tarazlığı 735 metr (2,411 fut) )) torpaqdan hazırlanmışdır. Dağ zirvələrini bağlayıb vadiləri birləşdirərək yerli topoqrafiyaya uyğunlaşdırılmış müdafiə istehkamı kimi inşa edilmişdir. Bekce imperiyasının süqutundan sonra surlar tamamilə daş divarlar kimi yenidən quruldu. Qala işıqlandırıldı. Həm müdafiə tikilisi, həm də kral sarayı kimi fəaliyyət göstərirdi.

Muryonq Kral Türbəsi, Bekcenin 25-ci padşahına aiddir. Sonqsan-ri'dəki Kral Türbələri və ya Bekce Kral Məqbərəsi olaraq da bilinir. Qımqanq çayının cənub tərəfində kiçik bir təpənin (yüksəkliyi 75 metr (246 ft)) üstündə yerləşir. Bəzi qazıntılar 1927 və 1932-ci illərdə aparılsa da, 1971-ci ildə bütöv bir vəziyyətdə aşkar edilmişdir. Qazılarkən, Kral məzarı yaxşı vəziyyətdə olan 4600-dən çox qədim əşyaları ilə yaxşı qorunan bir vəziyyətdə tapılmışdır. Kraliça da burada dəfn edilmişdir. Bu, Sonqsan-ri'dəki Kral Türbələri arasında tapılan digər altı türbənin bir hissəsidir. Türbələr eramızın 475-ci illərində paytaxt köçürüldükdən sonra tikilmişdir. Kral türbəsi və 6 nömrəli türbə tağlı tavanlı kərpicdən, digər beş türbə isə günbəz tavanlı daş otaqlar kimi inşa edilmişdir.

Kiçik bir təpədə yerləşən Busosansonq qalası, erkən dövrlərdə Sabisonq olaraq bilinirdi. Kral sarayının arxa bağçasını təşkil etib təcili qaçış yolu rolu oynayırdı. Bu qala 1993-cü ildə aparılan arxeoloji qazıntılar nəticəsində aşkar edilmişdir. Buyonun şimal ucunda, Qumqanq çayının qərb sahilində yerləşən Busosan dağında (yüksəklik 106 metr (348 ft)) yerləşir. Qala divarının perimetri 2,495 metr (8,186 ft), eni 5-6 metr (16-20 ft) və hündürlüyü 3 metr (9,8 fut) olan rammed torpaq üsulu ilə inşa edilmişdir. İki qapısı var: biri cənubda, digəri şərqdə; cənub qapısı əsas qapıdır. Buradakı tapıntılar, qalanın 1000 ildən çox bir hərbi qala olaraq istifadə edildiyini də göstərir. "Nakhwaam Qaya", yəni "Düşən Çiçəklərin Qayası" mənasını verən bir qaya, Bekcenin uçurumdan tullanaraq intihar edən 3000 kral xanımı haqqında faciəli əfsanəsi ilə tanınır.

Conqnimsa Məbədi, Koreyada məşhur bir memarlıq üslubudur və "paqoda -namaz zalı -mühazirə salonu"-na malikdir. Düz bir ərazidə yerləşir və şərqdə Qumsonqsan dağının və şimalda Busosan dağının fonunda yerləşir. Sabi dövründə tikilən məbədin paqodası üzərində Tanq sülaləsinin Bekce üzərində qazandığı qələbəni xatırladan oymalar var. Məbəd bütövlükdə keçidlərlə bağlanan mərkəzi qapının, namaz və mühazirə salonlarının və rahiblərin yaşayış sahəsinə malikdir. Binalar kirəmitli bazalar üzərində qurulmuş ağacdan hazırlanmışdır. Məbədin beş mərtəbəli paqodası var, hündürlüyü 8 metr (26 ft), alçaq platforma və birinci mərtəbədə yüksək əsas gövdəsi var və digər mərtəbələrə qalxdıqca ölçüsü azalır. Digər arxeoloji tapıntılar arasında bir çox dam örtüyü və gil heykəlciklər var.

Miruksaci Soktap hissəsində, məbəd yalnız Koreyada deyil, bütün Şərqi Asiyada ən böyük məbəd yeri hesab edilən böyük bir daş paqodadır. Paqodanın şərq qülləsi 1993 -cü ildə yenidən təmir edilmişdir. Qərb qülləsi də təmirdə idi. Paqoda yaxşı qorunur.

Nunqsan-ri'dəki Kral Türbələri, tonozludan düzə qədər tavanın memarlıq üslubunda bir dəyişiklik nümayiş etdirir. Türbələr 1915-1917-ci illər arasında qazılmışdır. Burada yeddi məzar aşkar edilmişdir, altısı iki cərgəyə düzülmüş, yeddincisi isə 50 metr (160 ft) məsafədədir. Üç türbədə altıbucaqlı və kvadrat dizaynlı, keçidli və tonozlu tavanlı daş otaqlar var.

Şəhəri müdafiə etmək üçün inşa edilmiş Nasonq Şəhər Divarı 6,3 kilometr uzunluğundadır və torpaq və daşdan inşa edilmişdir. Sabinin şimal və şərq hissəsində təhlükəsizliyi təmin etdi. Divar daha sonra yenilikçi olan rammed-earth texnologiyası ilə inşa edilmişdir. Divarın şərq hissəsi yenidən təmir edilmişdir. Torpaq divarlar müəyyən uzanmalar boyunca ağac taxtalar, budaqlar və yarpaqlarla tikilmişdir. Qazıntılar, Buyo'nun şərq hissəsindəki Nunqsan-ri'dəki Kral Türbələrinin yanında, düzbucaqlı daşlarla tikilmiş 9,5 metr (31 ft) genişlikdəki əsas qapını ortaya çıxardı. 800 metr (2600 ft) məsafədə yerləşən başqa bir qapı da 2013-cü ildə tapıldı.

Busosan Dağı Məbədi, cənub-qərb yamacında 1980-ci ildə qazıntılar zamanı ortaya çıxarılan bir Buddist məbədinə malikdir. Məbəd 3.500 kvadrat metr (38.000 kv ft) bir sahəni əhatə edir. Bir paqoda və bir namaz zalından ibarətdir. Burada tapılan əsərlər arasında yüksək rütbəli bir şəxsə aid olduğu güman edilən qızıl-bürünc bel kəməri də var.


İstinadlar


 • "Baekje Historic Areas". UNESCO Organization. Retrieved 29 November 2015.
 • ^ Jump up to:a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y "Evaluation report of the Nomination of the Baekje Historic Areas" (pdf). UNESCO Organization. pp. 12–13. Retrieved 29 November 2015.
 • ^ Jump up to:a b c d e f g "Baekje Historic Areas (Designated 2015)". Korea Tourism organization. Retrieved 29 November 2015.


Deleted accounts
21 Aug 2021
Views 25
 • Topic: Korea University
 • Writer: Roya Hajbalayeva, Seljan Mansurova, Malahat Jafarli
 • Short Explanation: Korea University (KU, Korean: 고려대학교; Hanja: 高麗大學校; RR: Goryeo Daehakgyo) is a private research university in Seoul, South Korea. Established in 1905, Korea University is widely regarded as one of the nation's oldest and most prestigious institutions of higher education, and is one of the SKY (universities). Korea University is a large research institution, which is widely considered to be one of the most well-known undergraduate law programs in South Korea.
 • Link: https://az.wikipedia.org/wiki/Koreya_universiteti