SAYUL_AZERBAIJAN
Aytaj Baghirova
25 Mar 2023
Views 26

1. Mövzu - Koreya buddizmi 

2. Yazıçı -  Bağırova Aytac Baxşıyeva Gülnar

3. Qısa izahat - Koreyada buddizm və onun Koreya mədəniyyətinə təsiri 

4. Link- https://az.wikipedia.org/wiki/Koreya_Buddizmi

Aitadzh Zamanova
20 Mar 2023
Views 24

Vəliəhd Şəhzadə Sado (Hangeul: 사도세자, Hanja: 思悼 世子) 13 fevral 1735-ci ildə dünyaya gəlmişdir. Ona doğuşdan verilən ad Yi Son (Hangeul: 이선, Hanja: 李愃) olmuşdur. Yi Son Çosonun 21-ci kralı Yonqconun ikinci oğlu olmuşdur. Onun bioloji anası Kraliyyət Cariyəsi  Yonq olmuşdur. Sadonun böyük qardaşı Vəliəhd Şəhzadə Hyocanq erkən vəfat etmişdir. Buna görə də ondan sonra doğulan oğlan uşağı Çoson Krallığının növbəti vəliəhdi olacaqdı.Vəliəhd Şəhzadə Sado hələ taxta çıxa bilmədən 27 yaşında düyü sandığına həbs edilərək edam edilmişdir. 


https://az.wikipedia.org/wiki/V%C9%99li%C9%99hd_%C5%9E%C9%99hzad%C9%99_Sado?venotify=created

Nermin Rehmanova
27 Oct 2022
Views 39

1. Mövzu - Kim Hae Gyeong

2. Yazıçı - ( Nərmin Rəhmanova, Fidan Məmmədova, Humay Musazadə)

3. Qısa izahat - Koreyalı yazarın həyat fəaliyyəti

4. Link - https://tr.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Yi-_sanq&create=Sayfa+olu%C5%9Ftur#

Aytaj Baghirova
22 Oct 2022
Views 41
 1. Topic: Janghwa Hongryeon Jeon
 2. Writer: Group 2 (Tura Muzaffari Hagigi, Baghirova Aytaj)
 3. Short explanation: The Korean Folktale and ghost legend of Janghwa Hongryeon jeon is one of Korea’s most well known ghost stories. 
 4. Link: https://az.wikipedia.org/wiki/Janghwa_Hongryeon_jeon
아이단 에비예바
15 Oct 2022
Views 27
 1. Topik: Kim Sowol
 2. Writer: Group 1 (Gulnar, Maruza, Zahra, Aydan)
 3. Short explanation: Kim Sowol (김소월) (7 sentyabr 1902 - 24 dekabr 1934) koreyalılar tərəfindən ən çox sevilən Koreya şairlərindəndir. Yapon müstəmləkəsi dövründə fəaliyyət göstərmiş bu şairin əsl adı Kim Jeongsikdir (김정식) və Kim Sowol əsərini dərc edərkən istifadə etdiyi təxəllüsdür. Kim Sowol 33 illik qısa bir ömür yaşasa da, o, bir xalq şairi kimi 150-yə yaxın şeir yazıb və bu gün də koreyalıların duyğularını özündə əks etdirən şeirləri ilə sevilib. 
 4. Link: https://az.wikipedia.org/wiki/Kim_Sowol

Jamila Heydarli
14 Oct 2022
Views 28

Topic: Ganggangsullae

Writer: Jamila Heydarli

Short Explanation: Ganggangsullae is a traditional Korean folk dance performed mainly during the Chuseok festival under the full moon. The dance was designated as Korea's 8th Important Intangible Cultural Heritage on February 15, 1966. In 2009, it was included in the UNESCO List of Intangible Cultural Heritage of Humanity.

Link: https://az.wikipedia.org/wiki/Kanqansulle

Aytaj Baghirova
17 Sep 2022
Views 36
 1. Topic: Gyeongbokgung Palace
 2. Writer: Group 2 (Tura Muzaffari Hagigi, Baghirova Aytaj, Humay Musazade, Narmin Rahmanova, Fidan Mammadova )
 3. Short explanation: Gyeongbokgung Sarayı və ya Gyeongbok Sarayı kimi də tanınır, Coseon sülaləsinin əsas kral sarayı idi. 1395-ci ildə tikilib, Cənubi Koreyanın Gvanghvamun meydanın şimalında Seulda yerləşir. 
 4. Link: https://az.wikipedia.org/wiki/Kyonbokkun_saray%C4%B1아이단 에비예바
15 Sep 2022
Views 24
 1. Topik: Geomungo
 2. Writer: Group 1 (Gulnar, Maruza, Zahra, Aydan)
 3. Short explanation: Geomungo (거문고) Koreyanın simli, ən qədim, xalq çalğı alətlərindən biridir. Səs diapazonu 3 oktavaya yaxın olan bu alətin, dərin, təntənəli və möhkəm səslənməsi vardır.
 4. Link: https://az.wikipedia.org/wiki/Geomungo

Haqqında 

(ingilis dilində geumungo, koreya dilində 거문고) ənənəvi Koreya musiqi alətidir. Koreya mənşəli olan ad olan geomungo sözü hanca ilə Hyeonhak-geum (玄鶴琴) və hyeon-geum (玄琴) şəklində yazılır. Geomungo Üç Krallıq dövründə Qoquryeoda hazırlanmış etalon alət olmaqla yanaşı, həm də Şimal və Cənub Krallığı Dövrü, Qoryeo Dövrü və Coseon Dövrü boyunca ziyalılar tərəfindən ən çox sevilən alətdir. Bəzi köhnə Çin ədəbiyyatında qızıl və seul kimi ənənəvi Çin simli alətləri ilə qarşılaşanda, alət adlarının əksəriyyəti geomungo tərcümə olunurdu. Bu isə geomungonun məşhur olduğunu göstərir.

“Hwang Jin” serialının bir çox epizodlarında geomungo çox göstərildi, “Ssanghwajeom” filmində Joo Jinmo Ssanghwajeom mahnısını oxudu və  bu epizodda kımunqoda ifa etməsi aləti daha da məşhurlaşdırdı..

“Samguksagi”də Kim Busik geomungonun Sillanın üç prefekturasından biri olduğunu izah edir və Şillaqoqiyə istinad edərək geomungonun mənşəyini izah edir.

Alətin yaranma tarixi və inkişafı

Təxminən 4-cü əsrdə Jin sülaləsindən olan bir şəxs Chilhyeongeumu Goguryeo'ya göndərdi, lakin heç kim bunu necə ifa edəcəyini bilmirdi, buna görə də bu aləti yaxşı ifa edə bilən birinə mükafat vermək qərarına gəldilər. Alət çalındığı zaman qara durna uçdu səmada rəqs etməyə başladı. Alətə Hyeonhak -geum (玄鶴琴) adı verildi və sonrakı qeydlərə görə, onun pul (玄琴) adlandırıldığı deyilir. 1500 ildir ki, işlənən bu alətin digər adları olan hyeonhakgeum, yaxud hyeongeum olaraq deyil, geomungo olaraq bilinməsi bu koreya mənşəli adın məşhurluğundan xəbər verir. Geomungonun yarandığı ilk dövrlər olan 1-2-ci əsrlərdə bu alətə başqa ad qoyulmuş da ola bilər, amma bu barədə məlumata sahib deyilik. Qoquryeonun divar rəsmlərində eyni quruluşa malik bir neçə xüsusi simli alətləri görmək olar və onlar buna əsaslanaraq çoxaldılır.

Geomungo Koreyada uzun qucaqda çalınan simli alətdir və saray musiqisi üçün musiqi aləti, alimlər üçün pungryubang aləti və peşəkar musiqiçilər tərəfindən solo alət kimi qəbul edilmişdir. O, sağ əlində suldae (匙) tutur və simi vuraraq və ya qopararaq, sol əlində isə gongmyeongtong üzərində sabitlənmiş triqramı göstərərək səs çıxarır. Möhtəşəm və ağır ifadə edilən kumunqonun səsi ədəbi rəsmdəki təsvir kimi “ağıllı kişi fiquru” mənasını ehtiva edir. Çünki uzun illər alimlərin yaşayış məkanında qalan əlaqənin izləri səs şəklində qalır. Bəzi insanlar bu görüntü haqqında deyirlər: "Geomungonun şərab sapı fırçaya bənzəyir, geomungonun xaç anası isə kağıza bənzəyir, ona görə də alimlər geomungonu sanki yazırmış kimi ifa edirdilər".

Geomungo muşketyorların divar rəsmlərində (5-6-cı əsrlərə aid edilir) ləyaqətli Tanrının qucağına qoyulmuş çox xüsusi bir fiqurda təsvir edilmişdir. Gongmyeongtong üzərində qurulmuş onlarla triqram, simləri tutan ilahənin duruşu və ehtimal ki, sağ əlində tutulan suldaenin izləri geomungonun min ildən çox uzun tarixi olan bir alət olduğunu göstərir. .

『Samguksagi (三國史記)』 və 『Akji (樂志)』-də geomungonun yaranması və erkən dövrün tarixi qeyd olunur.

“İlk dəfə Cin sülaləsinin insanları Chilhyeongeumu (七絃琴) Qoquryeoya göndərdilər və Qoquryeo xalqı bunun bir alət olduğunu bilsələr də, nə səsi, nə də çalmağı bilmirdilər. Beləliklə, Qoguryeo xalqı arasında səsi tanıyan və ifa edə bilən birinə mükafat vermək qərarına gəldik. O dövrdə dünyada ilk şəxs olan Vanq Sanak alətin ilkin formasını olduğu kimi qoyub, sistemini təkmilləşdirərək yeni alət hazırladı. Buna görə də yeni təkmilləşdirilmiş alət Hyeonhak-geum (玄鶴琴) adlandırıldı, lakin sonradan yalnız Hyeongeum (玄琴) adlandırıldı.”

Bununla belə, yuxarıdakı qeydləri Rəqqas Çonqunun divar şəkillərində görünən geomungo oyun xəritəsi ilə əlaqələndirməklə müxtəlif nəticələr çıxarılır. Geomungo daha sonra Beş Hyeon (五絃) və ya Gunhu adı ilə Çin və Yaponiyaya təqdim edildi. Vahid Silla dövründə o, kayaqım və hyangbipa ilə birlikdə Sillanın təmsil olunan üç simli alətlərindən biri kimi yaradılmışdır.

Geomungo "sirli alət" və ya Silla kralı Gyeongmun dövrünə qədər cəmiyyətin yalnız bəzi üzvlərinin ifa edə biləcəyi alət kimi qəbul edilmiş və 8-ci əsrin sonlarından fəal şəkildə ifa edilmişdir. O vaxtdan bəri bütün bu torpaq Goryeo və Coseona keçdi və bir çox geomungoqoklar yaradıldı, xüsusən də mərhum Coseon sülaləsində alimlərin güclü qızıl hobbisi sayəsində 20-ci əsrin əvvəllərində kayaqımm sanjo meydana çıxdıqdan sonra Nak-jun Paik əvvəlcə geomungo sanjoya, sonra isə 'Park Seok-gi', 'Shin Kwae-dong', 'Han Gap-deuk', 'Kim Yun-deok'a cəhd etdi. , və 'Won Gwang-ho' azad və unikal sanjo məktəbi yaratmağa gəldi.


Quruluşu

Geomungo uzun bir gövdə üzərində 16 lad və 6 simin yerləşdiyi bir alətdir. Gövdə hissəsi 2 tərəfin ağacı yuxarı-aşağıya yapışdırılaraq, simin qalxdığı yuxarı hissə paulovniyadan, aşağı hissəsi isə şabalıd ağacından hazırlanır.

Gövdənin içi boş olur və buna görə də rezonator rolunu oynayır.

Lad (괘)−notun (səsin/tonun) hündürlüyünü tənzimləyən dayaqdır, aşağıdan başa doğru getdikcə az-az kiçilir. Adlandırılması ən böyüyündən kiçiyinə doğru 1-ci lad (1괘), 2-ci lad (2괘), 3-cü lad (3 괘)... və s. kimidir. Hər dəfə bir lad qalxdıqda səs 1 ton artır.

Sim (줄)−6 ədəd olmaqla ifaçıya ən yaxınından başlayaraq munhyeon (문현(文絃)), yuhyeon(유현(遊絃)), daehyeon (대현(大絃)), gwaesangcheong (괘상청), gwaehacheong (괘하청)və muhyeon (무현(武絃)) olaraq adlanır. Yuhyeon, daehyeon, gwaesangcheong ən aşağı tərəfdə olan ilk gələn ladla dəstəkləndiyi üçün ladların üzərində olmaqla yerdə qalan munhyeon, gwaehacheong, muhyeon isə anjok (안족) (qaz ayaqları) ilə dəstəklənir.

Geomungo kökdən çıxdıqda köklənmə adətən munhyeondan baslayaraq E♭-A♭-D♭-B♭-B♭-B♭ kimi aparılsa da, günümüzdə köklənmə zamanı standart olan daegeum (대금)ın tonunun yüksəkliyi trendlərə uyğun olaraq daha da yüksərək tez-tez E-yə təyin edilməklə köklənir.

Geomungonun baş tərəfinə daemo (대모) adlı yumşaq dəri yapışdırılır ki, suldae (술대) gövdəyə dəydikdə sınmasın və artıq səs çıxarmasın.

Geomungo çalarkən istifadə olunan mizrab – suldae (술대) bambuk ağacından hazırlanaraq uzunluğu orta hesabla təxminən 20sm, qalınlığı təxminən 1 qələm qalınlığındadır. Musiqinin sürətindən və hissiyyatından asılı olaraq müxtəlif suldae-lərdən istifadə olunsa da, əli daha böyük və yaxud daha güclü olan insanlar daha qalın və uzun suldaelərdən istifadə edirlər.

İfa etmə qaydası

İfaçının oturma vəziyyətinin 2 növü mövcuddur.  Düzgün duruş−jeongakjase (정악자세) ilk sol ayağı qatlayıb, sağ ayaq pəncəsini sol ayağın altına gətirərək sol ayağı təxmini 45 yerdən yuxarı qaldıraraq sağ ayaqdan daha yüksək olmasından ibarət çarpaz oturmadır. Bu zaman geomungonun baş tərəfinin içəri bükük hissəsi−daemo (대모) sağ dizin üzərinə, sol dizin dayağının təsiri ilə isə üzü yuxarı deyil önə baxacaq şəkildə qoyulur. Xalq musiqisi duruşu−minsogakjase (민속악자세) isə ilk sağ ayağı qatladıqdan sonra sol ayağın da yığılmasına baxmayaraq pəncə hissə sağ ayağın altına getmir və geomungonun baştərəfinin yandan içəri çıxıq hissəsi−daemo (대모) bu dəfə sol ayaq pəncəsinin iç yan tərəfinin üzərinə qoyularaq baş hissənin sonluğu−yonggu (용구) sağ ayağa toxunacaq şəkildə geomungonun üz hissəsi yenə də önə baxaraq  qoyulur. Sol əl ladların üzərində, sağ əlsə boş deyil−suldae (술대)ni tutmuş vəziyyətdə olur.

Sol əl ladları çalmaq üçün istifadə olunur və əsas pozisiya mumyeongji (무명지)də yuhyonun 4-cü ladını və jangji (장지)də tehyonun 4-cü ladlarını düz tutmaq olsa da, mumyongcinin mövqeyi musiqinin səslənməsindən asılı olaraq bir qədər dəyişir. Lada toxunduqdan sonra onu bir qədər özündən kənara itələməklə əsl notdan bir qədər yüksək notu çalmaq normal haldır. Məsələn, yuhyon açıq simi A♭ olduğundan hər lədın 1 ton fərqi nəzərə alaraq, 4-cü ladda vurduğunuz zaman orijinal D♭ səslənməlidirsə E♭ səslənəcək. Simi belə itələməklə çalma yeoganbeop (역안법) adlanır.

Sağ əldə suldae tutulur və simləri onunla idarə edirlər . Sulce orta və göstərici barmaqlar arasında tutulur və baş barmaq tərəfindən dəstəklənir. Digər barmaqlar isə rahatca qatlanır. Onunla simi vuraraq, özümüzə tərəf dartaraq və özümüzdən itəliyərək, suldaeni simin altına qoyub yuxarı çəkərək çalınır.


İstinadlar


Aitadzh Zamanova
14 Sep 2022
Views 32

Topic: Dancheong

Writer: Aitadzh Zamanova

Short Explanation: Dancheong (Korean: 단청) refers to Korean traditional decorative colouring on wooden buildings and artifacts for the purpose of style.  The Dancheong is usually used in important places, such as temples and palaces, and can even be found on the eaves of temple's roofs with patterns of animals. Dancheong also functions not only as decoration, but also for practical purposes such as to protect building surfaces against temperature and to make the crudeness of materials less conspicuous. 

Link:  https://az.wikipedia.org/wiki/Dan%C3%A7onq#Dan%C3%A7onq

Jamila Heydarli
13 Sep 2022
Views 30
Topic: Shipbuilding Industry in South Korea
Writer: Jamila Heydarli
Short Explanation:
South Korean Shipbuilding Industry is an industry that builds various vessels used in the shipping, fisheries, and military industries, and belongs to the transportation machinery industry among the heavy chemical industries, and is a comprehensive assembly industry that spans all fields of manufacturing such as machinery, metals, steel, chemicals, electricity, and electronics.
Link: https://az.wikipedia.org/wiki/C%C9%99nubi_Koreyada_g%C9%99miqay%C4%B1rma_s%C9%99nayesi